Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Teambuilding Kinderen

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de hoofdlijnen van het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

BUURTSPORTCOACH. magazine

Een magazine boordevol inspirerende portretten en verhalen over buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen uit heel Nederland. 

BUURTSPORTCOACH. magazine

Wilt u een exemplaar per post ontvangen? Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Europese Prijs voor Sociale Integratie...

Doe nu mee aan de Europese Prijs voor Sociale Integratie door Sport en maak je project bekend in heel Europa! Lees meer >

Sportfunctionaris Berna Nijboer wint...

Brussel – Sportfunctionaris Berna Nijboer uit Hoogeveen heeft de #BeActive Citizen Ambassador Award 2015 gewonnen voor haar inzet om inactieve kinderen op een duurzame manier in contact te brengen met sport en bewegen. Nijboer ontving de prijs van dhr. Tibor Navracsics -EU-commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport- tijdens de Europese Week van de Sport, die dit jaar voor het eerst plaatsvindt. Lees meer >

En de leukste selfie is van…

Tijdens de landelijke Buurtsportcoachdag op 13 juni presenteerde Sport en Bewegen in de Buurt vol trots het BUURTSPORTCOACH. magazine. We daagden jullie uit een selfie te maken met het BSC magazine en te twitteren met #BSCSBB. De winnaar van het jaarabonnement naar keuze op een vakblad van Arko Sports Media is: Sportservice Zeist! Lees meer >

119 nieuwe Sportimpuls-projecten ...

Sport- en beweegaanbieders die dit jaar een aanvraag hebben gedaan voor de ‘reguliere’ Sportimpuls, Sportimpuls ‘Jeugd in lage inkomensbuurten’ of Sportimpuls ‘Kinderen sportief op gewicht’, hebben deze week van ZonMw een brief ontvangen waarin staat of hun subsidieaanvraag wordt gehonoreerd. Alle aanvragen zijn door een onafhankelijke commissie beoordeeld op relevantie en kwaliteit. In totaal zijn 119 aanvragen gehonoreerd; 53 ‘reguliere’ Sportimpuls projecten, 50 ‘Jeugd in lage inkomensbuurten’ en 16 projecten ‘Kinderen sportief op gewicht’. Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, 's-Hertogenbosch

Nationale Kennisdag 2015 - Dit jaar worden tijdens de Kennisdag workshops aangeboden rondom twee hoofdlijnen: andere sectoren aan het woord en kwaliteit/borging. Kom jij ook? Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>