Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), de hoofdlijnen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Magazine BUURTSPORTCOACH. Samenspel

In dit magazine staan lokale netwerken en samenwerkingsverbanden waarin buurtsportcoaches worden ingezet centraal.

BUURTSPORTCOACH. magazine

Wilt u een exemplaar per post ontvangen?
Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Speel het Sportieve Samenspel!

Speel het Sportieve Samenspel! (#sportievesamenspel)

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Symposium Obesitas in beweging....

Op 13 oktober aanstaande vindt in Enschede het symposium Obesitas in beweging plaats. De dag wordt georganiseerd door de Dr. G.J. van Hoytema Stichting in samenwerking met de Stichting Cool 2B Fit. Het uitgebreide en gevarieerde programma presenteert de nieuwste inzichten op het gebied van de behandeling van obesitas bij kinderen. Lees meer >

Binnenkort 105 nieuwe Sportimpuls...

Sport- en beweegaanbieders die dit jaar een aanvraag hebben gedaan voor de 'reguliere' Sportimpuls, Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten of Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht, hebben van ZonMW bericht ontvangen over wel of niet honoreren van hun subsidieaanvraag. Van de 290 aanvragen zijn 105 aanvragen gehonoreerd. Lees meer >

Interventies gezocht voor de Sportimpuls...

Kenniscentrum Sport is op zoek naar sport- en beweeginterventies voor kinderen met overgewicht in de leeftijd 0 - 18 jaar. Vanaf de komende ronde Sportimpuls Kinderen op sportief gewicht (KSG) kunnen lokale aanvragers ook een aanvraag doen die gericht is op de leeftijdsgroep 4 - 12 jaar. Kenniscentrum Sport kijkt dan ook vooral uit naar aanmeldingen van sport- en beweeginterventies voor kinderen met overgewicht voor deze leeftijdsgroep. Lees meer >

Intentieverklaring gemeenten buurtsportcoaches

Begin augustus hebben gemeenten een brief ontvangen over de Brede impuls combinatiefuncties. Gemeenten worden verzocht hun deelname percentage aan te geven en de intentieverklaring getekend terug te sturen vóór 1 oktober. Lees meer >

Meer nieuws >>