Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), de hoofdlijnen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Magazine BUURTSPORTCOACH. Kwetsbare doelgroepen

Dit magazine laat het werk zien van de buurtsportcoaches en hoe zij de ontmoetingen met kwetsbare doelgroepen realiseren, met als doel zo veel mogelijk Nederlanders mee te laten doen in de maatschappij. Sport en bewegen wordt hiervoor als vliegwiel gebruikt. 

Foto cover BSC magazine kwetsbare doelgroepen

Wilt u een exemplaar per post ontvangen?
Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Maak gebruik van 'wat werkt' bij...

Ben je als buurtsportcoach of uitvoerder van sport- en beweegprojecten op zoek naar inspiratie om succesvol sport- en beweegaanbod voor jeugd met overgewicht op te zetten of om je aanpak te verbeteren? Lees meer >

De buurtsportcoach bij een congres...

Op dinsdag 22 mei vond in Ede een groot congres plaats voor professionals die werkzaam zijn in wijkteams en hun managers. Kenniscentrum Sport heeft daar een workshop verzorgd over samenwerking met de buurtsportcoach. In deze workshop vertelden buurtsportcoaches Tanja Dijkstra uit Renkum en Halima el Ghamarti uit Utrecht over hun werk in het sociale domein en hoe ze hierbij samenwerken met het wijkteam / buurtteam. Lees meer >

Beroepsvorming buurtsportcoaches

Ruim een jaar geleden is een aanjaaggroep bestaande uit een kern van circa twaalf buurtsportcoaches, in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Sport, gaan brainstormen over het nut van de vorming van een beroepsgroep van buurtsportcoaches. Lees meer >

Gemeente- en provinciewinnaars ...

Dit jaar vindt voor het eerst de verkiezing ‘Vereniging van het Jaar’ plaats. De verkiezing is een initiatief van de Rabobank met haar partners in sport en cultuur: NOC*NSF, LKCA en Kunstbende. Lees meer >

Meer nieuws >>