Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), de hoofdlijnen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Magazine BUURTSPORTCOACH. Kwetsbare doelgroepen

Dit magazine laat het werk zien van de buurtsportcoaches en hoe zij de ontmoetingen met kwetsbare doelgroepen realiseren, met als doel zo veel mogelijk Nederlanders mee te laten doen in de maatschappij. Sport en bewegen wordt hiervoor als vliegwiel gebruikt. 

Foto cover BSC magazine kwetsbare doelgroepen

Wilt u een exemplaar per post ontvangen?
Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Magazine BUURTSPORTCOACH. Kwetsbare...

Met trots presenteert Sport en Bewegen in de Buurt tijdens de Nationale Kennisdag in Utrecht het magazine BUURTSPORTCOACH. Kwetsbare doelgroepen. Het magazine laat het werk zien van de buurtsportcoaches en hoe zij de ontmoetingen met kwetsbare doelgroepen realiseren, met als doel zo veel mogelijk Nederlanders mee te laten doen in de maatschappij. Sport en bewegen wordt hiervoor als vliegwiel gebruikt. Lees meer >

Sportimpulsprojecten beklijven

Uit een onderzoek naar de borging van de 339 projecten die in de eerste fase van de Sportimpuls (2012-2013) zijn gestart, blijkt dat de Sportimpuls leidt tot een groter sportaanbod, een toename van het aantal leden bij sportverenigingen en een betere samenwerking tussen partners zoals de gemeente, de buurtsportcoach en de sportvereniging. Lees meer >

Spelenderwijs bewegen met de allerkleinsten...

Met bewegen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Door vroeg te investeren in bewegen, wordt de basis gelegd voor een actief leven. Kinderen ervaren zo bovendien van jongs af aan dat bewegen leuk is. Lees meer >

Effectief Actief is verhuisd (én...

Alle erkende sport- en beweeginterventies zijn onlangs verhuisd van Effectief Actief naar www.sportenbeweeginterventies.nl. Lees meer >

Meer nieuws >>