Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), de hoofdlijnen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Magazine BUURTSPORTCOACH. Kwetsbare doelgroepen

Dit magazine laat het werk zien van de buurtsportcoaches en hoe zij de ontmoetingen met kwetsbare doelgroepen realiseren, met als doel zo veel mogelijk Nederlanders mee te laten doen in de maatschappij. Sport en bewegen wordt hiervoor als vliegwiel gebruikt. 

Foto cover BSC magazine kwetsbare doelgroepen

Wilt u een exemplaar per post ontvangen?
Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Meld je aan voor het buurtsportcoachpanel!

Het Mulier Instituut voert sinds 2013 met subsidie van VWS de Monitor Sport en Bewegen in de Buurt uit. Daarin volgen we onder andere (actuele) ontwikkelingen rondom de inzet van buurtsportcoaches. In dat kader voert het Mulier Instituut de komende drie jaar metingen uit onder verschillende groepen met behulp van panels. Een van die panels bestaat uit buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. Lees meer >

Sportimpuls 2018 opengesteld!

Bent u een lokale sport- en beweegaanbieder? Dan kunt u tot 22 februari 2018, 14.00 uur bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. Ook dit jaar zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd opengesteld: Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. Deze drie regelingen richten zich gezamenlijk op de kwetsbare doelgroepen mensen met een beperking, chronisch zieken, ouderen, jeugd uit lage inkomensbuurten en kinderen met overgewicht. Lees meer >

Informatiebijeenkomst Sportimpuls...

Wat zijn de wijzigingen binnen de Sportimpuls 2018 ten opzichte van ronde 2017? Hoe kun je als lokale sport- en beweegaanbieder tot een succesvolle aanvraag komen? Welke partners zijn er betrokken en hoe kun je elkaar versterken? Enkele vragen die tijdens de informatiebijeenkomst Sportimpuls ronde 2018 op 15 januari 2018 centraal staan. Schrijf u snel in! Lees meer >

Magazine BUURTSPORTCOACH. Kwetsbare...

Met trots presenteert Sport en Bewegen in de Buurt tijdens de Nationale Kennisdag in Utrecht het magazine BUURTSPORTCOACH. Kwetsbare doelgroepen. Het magazine laat het werk zien van de buurtsportcoaches en hoe zij de ontmoetingen met kwetsbare doelgroepen realiseren, met als doel zo veel mogelijk Nederlanders mee te laten doen in de maatschappij. Sport en bewegen wordt hiervoor als vliegwiel gebruikt. Lees meer >

Meer nieuws >>