Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Teambuilding Kinderen

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de hoofdlijnen van het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

BUURTSPORTCOACH. magazine

Een magazine boordevol inspirerende portretten en verhalen over buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen uit heel Nederland. 

BUURTSPORTCOACH. magazine

Wilt u een exemplaar per post ontvangen? Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Evaluatie sportindebuurt.nl

In september/oktober hebben we je gevraagd om je mening te geven over de website sportindebuurt.nl. Er hebben 25 mensen gehoor gegeven aan deze oproep. Lees meer >

Stand van zaken Kwaliteitsimpuls

19 november was de officiële aftrap van de klankbordgroep Buurtsportcoaches. Deze gevarieerde groep van buurtsportcoaches uit verschillende gemeenten en met verschillende expertises, kwam bijeen om te praten over wat hen bezig houdt en waar behoefte aan is. Lees meer >

Terugblik Lerende Netwerken najaar...

In september 2015 trokken de Lerende Netwerken van Sport en Bewegen in de Buurt weer door het land. Zeven bijeenkomsten, negen verschillende sessies, 495 deelnemers, gestart in Sneek en geëindigd in Rotterdam. Alhoewel de buurtsportcoaches, projectleiders van Sportimpuls-projecten en professionals uit andere sectoren vooral kwamen om te netwerken en kennis uit te wisselen is het inhoudelijk programma toch ook overwegend positief ontvangen. Lees meer >

Sportimpuls 2016: begin tijdig met...

Medio februari wordt de Sportimpuls 2016 opengesteld. Vanaf dat moment kunnen lokale sport- en beweegaanbieders via de website van ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de reguliere Sportimpuls, de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) en de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (Jilib). Daarbij moet gekozen worden uit bestaand succesvol sport- en beweegaanbod wat op de Menukaart Sportimpuls of de Menukaart KSG wordt gepresenteerd. Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, 's-Hertogenbosch

Nationale Kennisdag 2015 - Ontmoet vakgenoten, vergroot je kennis en deel ervaringen. De Kennisdag wordt dit jaar vormgegeven rondom twee hoofdlijnen: Andere sectoren aan het woord en Kwaliteit/borging. Kom jij ook? Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>