Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), de hoofdlijnen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Magazine BUURTSPORTCOACH. Kwetsbare doelgroepen

Dit magazine laat het werk zien van de buurtsportcoaches en hoe zij de ontmoetingen met kwetsbare doelgroepen realiseren, met als doel zo veel mogelijk Nederlanders mee te laten doen in de maatschappij. Sport en bewegen wordt hiervoor als vliegwiel gebruikt. 

Foto cover BSC magazine kwetsbare doelgroepen

Wilt u een exemplaar per post ontvangen?
Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Factsheets Sportimpuls ronde 2017...

Benieuwd naar weetjes over de rondes Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (Jilib) 2017? Op de website van ZonMw zijn nu factsheets te vinden met onder andere gegevens over de verdeling qua leeftijd, doelgroep, aanbod en setting, de gebruikte interventies van de Menukaart Sportimpuls en nog veel meer. Lees meer >

Sporten is gezond, ook voor kinderen...

Overal lees en hoor je dat sporten belangrijk en gezond is voor kinderen en jongeren. Maar hoe zit dat bij kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking of chronische aandoening? Natuurlijk geldt dit ook voor hen is de algemene opinie. Wetenschappelijke onderbouwing is er echter niet of nauwelijks. Het onderzoek ‘Gezondheidseffecten van sport voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening’ brengt hierin verandering. Lees meer >

Maakt jouw sportvereniging een ...

Op vrijdag 20 april worden voor de 6e keer in Nederland de Koningsspelen gehouden. Ruim 1,2 miljoen kinderen afkomstig van bijna 6.000 basisscholen zullen ook dit jaar weer deelnemen aan het gezamenlijke Koningsontbijt en de Koningssportdag die scholen zelf of in samenwerking met gemeenten en/of sportverenigingen organiseren! Lees meer >

Uitnodiging Onderwijsraad: Dialoog...

Bent u gymleraar of docent lichamelijke opvoeding in het PO, VO of MBO of op een andere wijze betrokken bij onderwijs en sport (bijvoorbeeld als buurtsportcoach of combinatiefunctionaris) en wilt u met ons meepraten over het thema sporten en bewegen op en rondom school? Meld u dan nu aan voor de dialoog over dit thema! Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, Wolvega

Lerende Netwerken voorjaar 2018 - Van en met elkaar leren! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Workshops in de ochtend, een vaardigheidstraining in de middag. Kom jij ook? Lees meer >

, Breda

Lerende Netwerken voorjaar 2018 - Van en met elkaar leren! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Workshops in de ochtend, een vaardigheidstraining in de middag. Kom jij ook? Lees meer >

, Breukelen

Lerende Netwerken voorjaar 2018 - Van en met elkaar leren! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Workshops in de ochtend, een vaardigheidstraining in de middag. Kom jij ook? Lees meer >

, Zutphen

Lerende Netwerken voorjaar 2018 - Van en met elkaar leren! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Workshops in de ochtend, een vaardigheidstraining in de middag. Kom jij ook? Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>