Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), de hoofdlijnen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Uitnodiging Buurtsportcoachdag 2016

Uitnodiging voor de Landelijke Buurtsportcoachdag voor en door combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Op donderdag 16 juni 2016 van 14:30-20:00 uur bij Nieuw Welgelegen in Utrecht.

Ben jij een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris? Wil jij je praktische kennis verbreden, je eigen kwaliteiten verbeteren en leren met en van anderen in een gezellige, sportieve omgeving? Bekijk hier de uitnodiging!

Magazine BUURTSPORTCOACH. Samenspel

In dit magazine staan lokale netwerken en samenwerkingsverbanden waarin buurtsportcoaches worden ingezet centraal.

BUURTSPORTCOACH. magazine

Wilt u een exemplaar per post ontvangen?
Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Speel het Sportieve Samenspel!

Speel het Sportieve Samenspel! (#sportievesamenspel)

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Vooraankondiging Landelijke Buurtsportcoachdag...

Ook dit jaar wordt weer een landelijke Buurtsportcoachdag georganiseerd: Talent & Passie in beweging. Lees meer >

Stimuleringsprijs Buurtsportcoach...

De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2016 is een prijs bedoeld voor een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris die zich onderscheidt van de massa door een unieke of innovatieve werkwijze. Ken jij een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris die deze prijs verdient en wiens werkwijze we absoluut onder de aandacht moeten brengen? Meld hem of haar dan aan voor de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2016. Lees meer >

Drie Sportimpulsoproepen leveren...

Tot 12 april 14.00 uur konden lokale sport- en beweegaanbieders een Sportimpuls subsidieaanvraag indienen. ZonMw ontving 177 subsidieaanvragen voor de Sportimpuls 2016, 89 voor de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en 24 voor de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. Lees meer >

Boks het voor elkaar; Kampioen ...

Vechtsport als middel om te werken aan weerbaarheid, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen van jongeren. Dat is waar het om gaat bij de stichting ‘Boks het voor Elkaar’ in Amsterdam. Risicojongeren krijgen meer perspectief en werken aan hun levensritme, discipline en mentaliteit en leren omgaan met agressie. Wat is de kracht van dit succes van zevenvoudig wereldkampioen kickboksen Nourdin El Otmani en Roemer van Oordt, de twee initiatiefnemers? Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, Utrecht

Landelijke Buurtsportcoachdag 2016 - Ook dit jaar wordt weer een landelijke Buurtsportcoachdag georganiseerd: Talent & Passie in beweging. Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>