Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), de hoofdlijnen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Magazine BUURTSPORTCOACH. Samenspel

In dit magazine staan lokale netwerken en samenwerkingsverbanden waarin buurtsportcoaches worden ingezet centraal.

BUURTSPORTCOACH. magazine

Wilt u een exemplaar per post ontvangen?
Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Speel het Sportieve Samenspel!

Speel het Sportieve Samenspel! (#sportievesamenspel)

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Meten = (z)weten! Een stappenplan

Monitoren en evalueren van je resultaten; belangrijk maar niet gemakkelijk. Kenniscentrum Sport heeft daarom een handleiding laten ontwikkelen voor de monitoring en evaluatie van projecten en interventies die zich richten op kinderen met (risico op) overgewicht. Op www.allesoversport.nl vind je een voorbereidend artikel om gericht met de handleiding aan de slag te gaan. Lees meer >

Vragenlijst jeugd-armoede-sport

Welke vragen en behoeften heb jij als buurtsportcoach of beleidsmedewerker gemeente bij het thema sport en bewegen voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede? Lees meer >

Lisanne Huijzendveld winnaar Stimuleringsprijs...

Door de inzet van Lisanne is het laagdrempelig beweegaanbod in de volkswijk Soesterkwartier in Amersfoort enorm gestegen, evenals de betrokkenheid van zowel verenigingen als buurtbewoners. Zij is hierin succesvol doordat ze niet alleen samenwerkingspartners kan overtuigen, maar ook de doelgroep zelf weet te motiveren en te betrekken. Door deze aanpak is Lisanne volgens de deelnemers aan de landelijke Buurtsportcoachdag de winnaar van de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2016. Deze prijs is vandaag door Berna Nijboer, winnares in 2015 en tevens BeActive Citizen Ambassador 2015, uitgereikt in Utrecht. Lisanne heeft een cheque ontvangen ter waarde van € 1.500,- die zij mag investeren in haar werk. Lees meer >

Monitor Brede impuls combinatiefuncties...

In 2014 deden 378 gemeenten mee aan de Brede impuls combinatiefuncties. Zij realiseerden 2.607 fte, 91% van de norm. 71 gemeenten bleven achter. Uit de BMC-monitor over hun ontwikkeling in 2015 blijkt dat zij 335 fte hebben gerealiseerd. 79% van de norm, inclusief openstaande vacatures 90%. 5 gemeenten geven het rijksgeld niet uit. Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, Rijssen

Lerende Netwerken najaar 2016 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten, speeddates en bovenal NETWERKEN! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit najaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Lees meer >

, Boskoop

Lerende Netwerken najaar 2016 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten, speeddates en bovenal NETWERKEN! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit najaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Lees meer >

, Purmerend

Lerende Netwerken najaar 2016 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten, speeddates en bovenal NETWERKEN! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit najaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Lees meer >

, Veendam

Lerende Netwerken najaar 2016 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten, speeddates en bovenal NETWERKEN! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit najaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>