Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), de hoofdlijnen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Magazine BUURTSPORTCOACH. Samenspel

In dit magazine staan lokale netwerken en samenwerkingsverbanden waarin buurtsportcoaches worden ingezet centraal.

BUURTSPORTCOACH. magazine

Wilt u een exemplaar per post ontvangen?
Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Speel het Sportieve Samenspel!

Speel het Sportieve Samenspel! (#sportievesamenspel)

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Ook voor mensen met een lichamelijke...

Sport en bewegen is zinvol voor mensen met een lichamelijke handicap. Vooral beweegvormen waarbij kracht en conditie worden getraind lijken positieve effecten op hun gezondheid te hebben. Bij sportorganisaties, trainers en begeleiders is veel praktisch bruikbare kennis aanwezig voor het sporten van mensen met een lichamelijke handicap. Dit blijkt uit de kennissynthese ‘Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke handicap: zinvol en effectief?’ die het NIVEL maakte in opdracht van het ministerie van VWS. Lees meer >

Overname digitaal platform voor...

Met de overname van het digitale platform Uniek Sporten (website en app) door Fonds Gehandicaptensport, is de uitrol versneld. Mensen met een handicap kunnen met het platform (website en app) een geschikte vorm van sport of bewegen vinden. Daarnaast is er een community tussen actieve maar ook inactieve sporters met een handicap. Lees meer >

Scans Sportbank opgenomen in Buurtscan

De Buurtscan, een van de instrumenten van het programma Sport en Bewegen in de Buurt, is met een aantal nieuwe scans uitgebreid. Toegevoegd zijn scans van De Sportbank, een stichting die ontstaan is vanuit het idee dat sport een sociaal bindmiddel is waarmee maatschappelijk rendement behaald kan worden. Door ervaringen in wijken en met verschillende programma's en activiteiten is de afgelopen jaren voor een bredere aanpak gekozen die verder gaan dan sport als bindmiddel. Lees meer >

Vooraankondiging Sportimpuls 2016

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 18 februari 2016 bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2016. De sluitingsdatum is 12 april, 14.00 uur. Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, Roermond

Lerende Netwerken voorjaar 2016 - Vaste ontmoetingsmomenten in het jaar; de Lerende Netwerken. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Het centrale thema deze keer is samenwerken; zowel met andere sectoren als in de regio. Lees meer >

, Doesburg

Lerende Netwerken voorjaar 2016 - Vaste ontmoetingsmomenten in het jaar; de Lerende Netwerken. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Het centrale thema deze keer is samenwerken; zowel met andere sectoren als in de regio. Lees meer >

, Den Bosch

Lerende Netwerken voorjaar 2016 - Vaste ontmoetingsmomenten in het jaar; de Lerende Netwerken. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Het centrale thema deze keer is samenwerken; zowel met andere sectoren als in de regio. Lees meer >

, Hoogeveen

Lerende Netwerken voorjaar 2016 - Vaste ontmoetingsmomenten in het jaar; de Lerende Netwerken. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Het centrale thema deze keer is samenwerken; zowel met andere sectoren als in de regio. Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>