Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), de hoofdlijnen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Magazine Grenzeloos actief.

In deze speciale uitgave van het Buurtsportcoach magazine staan verhalen centraal van regionale samenwerkingsverbanden die sport en bewegen voor mensen met een beperking mogelijk maken. Ook vind je er inspirerende portretten van deelnemers en coaches van Samen voor Goud. 

cover magazine

Wilt u een exemplaar per post ontvangen?
Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Nieuw op Gezondekinderopvang.nl:...

Vanaf nu is op Gezondekinderopvang.nl ook voor de buitenschoolse opvang (bso) praktische informatie te vinden. Zo biedt Gezondekinderopvang.nl organisaties voor de opvang van zowel 0-4 jarigen als 4-12 jarigen handvatten om structureel te werken aan een gezonde leefstijl. De teksten voor de nieuwe themapagina’s zijn ontwikkeld met de kennisinstituten waaronder Kenniscentrum Sport. Lees meer >

Landelijke Kennisdag Bewegen op...

Al sinds 2012 wordt binnen de gemeente Nieuwegein gewerkt met Bewegen op Recept. Een zeer waardevolle aanpak waarbij zorgprofessionals patiënten doorverwijzen naar sport en beweegactiviteiten in de wijk. Ook op veel andere plaatsen in Nederland worden initiatieven van Bewegen op Recept ontplooid of ontstaan vergelijkbare initiatieven waarbij sport en zorg worden verbonden. Hoe gaat het met deze projecten en wat zijn hun ervaringen? Wat kunnen we van deze projecten leren en welke praktijkkennis is al beschikbaar? Lees meer >

Nederland in beweging met NOC*NSF...

NOC*NSF en Albert Heijn werken samen om een actievere levensstijl voor iedere Nederlander toegankelijker te maken. Om dit doel te bereiken organiseren we samen met de sportbonden, gemeenten en duizenden gastvrije sportclubs, de AH Sportactie. Lees meer >

106 nieuwe Sportimpulsen binnenkort...

In de komende dagen ontvangen alle sport- en beweegaanbieders die een subsidieaanvraag hebben gedaan, bericht over hun honorering of afwijzing. ZonMw ontving 197 subsidieaanvragen. Een onafhankelijke commissie beoordeelde deze op relevantie en kwaliteit. Na beoordeling kwamen 106 aanvragen in aanmerking voor subsidie. Dit zijn 31 aanvragen voor de ‘reguliere’ Sportimpuls, 54 aanvragen voor de Sportimpuls ‘Jeugd in lage inkomensbuurten’ en 21 aanvragen voor de Sportimpuls ‘Kinderen sportief op gewicht’. Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, Almelo

Lerende Netwerken najaar 2017 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten en volop de ruimte om op een actieve manier samen in gesprek te gaan! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit najaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Schrijf je in! Lees meer >

, Amsterdam

Lerende Netwerken najaar 2017 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten en volop de ruimte om op een actieve manier samen in gesprek te gaan! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit najaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Schrijf je in! Lees meer >

, Eindhoven

Lerende Netwerken najaar 2017 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten en volop de ruimte om op een actieve manier samen in gesprek te gaan! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit najaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Schrijf je in! Lees meer >

, Rotterdam

Lerende Netwerken najaar 2017 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten en volop de ruimte om op een actieve manier samen in gesprek te gaan! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit najaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Schrijf je in! Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>