Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Teambuilding Kinderen

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de hoofdlijnen van het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

BUURTSPORTCOACH. magazine

Een magazine boordevol inspirerende portretten en verhalen over buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen uit heel Nederland. 

BUURTSPORTCOACH. magazine

Wilt u een exemplaar per post ontvangen? Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Oproep Menukaart Sportimpuls 2016

In 2016 volgt er weer een nieuwe ronde voor de Sportimpuls (SI), Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB) en Kinderen sportief op gewicht (KSG) binnen het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Lees meer >

NISB adviseur Karen Hitters op zoek...

Elke dag ben je als buurtsportcoach druk en vol enthousiasme actief om allerlei mensen te laten bewegen. Sommigen doen dat graag en uit zichzelf, anderen hebben daar meer of veel moeite mee. Welke strategieën pas je toe bij de één en bij de ander om ze te motiveren? Pas je hierbij bewust of onbewust inzichten toe in het (onbewuste) gedrag van mensen? Lees meer >

De buurtsportcoach in het sociale...

Hoe bereik je kwetsbare doelgroepen? Wie zijn dat eigenlijk en wat kan jij voor hen betekenen als buurtsportcoach? In de masterclass ‘De rol van de buurtsportcoach in het sociale domein’ op de landelijke Buurtsportcoachdag 13 juni jl. in Barneveld zijn methoden en instrumenten aangereikt om sport als middel in te zetten voor kwetsbare doelgroepen. Lees meer >

Verbinding gezondheid en onderwijs

In deze masterclass gingen de deelnemers aan de slag met nieuwe theorieën op het gebied van motorisch leren, freerunning in het onderwijs en een unieke speelpleinmethode Beweegwijs. Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, Noord Nederland

Lerende Netwerken najaar 2015 - Vaste ontmoetingsmomenten in het jaar; de Lerende Netwerken. In september/oktober 2015 organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Schrijf je nu al in! Lees meer >

, Oost Nederland

Lerende Netwerken najaar 2015 - Vaste ontmoetingsmomenten in het jaar; de Lerende Netwerken. In september/oktober 2015 organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Schrijf je nu al in! Lees meer >

, Limburg

Lerende Netwerken najaar 2015 - Vaste ontmoetingsmomenten in het jaar; de Lerende Netwerken. In september/oktober 2015 organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Schrijf je nu al in! Lees meer >

, Midden Nederland

Lerende Netwerken najaar 2015 - Vaste ontmoetingsmomenten in het jaar; de Lerende Netwerken. In september/oktober 2015 organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Schrijf je nu al in! Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>