Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), de hoofdlijnen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Magazine Grenzeloos actief.

In deze speciale uitgave van het Buurtsportcoach magazine staan verhalen centraal van regionale samenwerkingsverbanden die sport en bewegen voor mensen met een beperking mogelijk maken. Ook vind je er inspirerende portretten van deelnemers en coaches van Samen voor Goud. 

cover magazine

Wilt u een exemplaar per post ontvangen?
Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Sportimpuls 2017 opengesteld!

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf vandaag bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2017. Ook dit jaar zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd opengesteld: Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. De sluitingsdatum is 23 februari 2017, 14.00 uur. Lees meer >

Eerste exemplaar magazine Grenzeloos...

Tijdens de Nationale Kennisdag van het programma Sport en Bewegen in de Buurt in Omnisport Apeldoorn is het magazine Grenzeloos actief officieel aangeboden aan Marc van de Kuilen, rolstoelbasketballer, maakte op de Paralympische Spelen in Rio zijn debuut en Patrick Renkema, deelnemer NOC*NSF programma Samen voor Goud. Dagvoorzitter en voormalig profwielrenster Marijn de Vries steldehen een aantal vragen, waarna programmamanager Grenzeloos actief Rita van Driel beiden een exemplaar van het magazine overhandigde. Lees meer >

Hoe kies jij de geschikte sport...

Als buurtsportcoach of beleidsmedewerker van de gemeente wil je mensen aan het sporten en bewegen krijgen. Maar hoe bepaal jij welke sport- en beweegaanpak je inzet in jouw wijk of gemeente. Hoe zoek je jouw aanpak? Neem 2 minuten de tijd om ons te laten weten hoe je een sport- en beweegaanpak zoekt. Lees meer >

Sportimpuls 2017 vanaf 9 januari...

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 9 januari 2017 bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2017. De sluitingsdatum is 23 februari, 14.00 uur. Met het verlengen van het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt' komt er ook weer een nieuwe ronde Sportimpuls, Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB) en Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG). Lees meer >

Meer nieuws >>