Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), de hoofdlijnen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Magazine Grenzeloos actief.

In deze speciale uitgave van het Buurtsportcoach magazine staan verhalen centraal van regionale samenwerkingsverbanden die sport en bewegen voor mensen met een beperking mogelijk maken. Ook vind je er inspirerende portretten van deelnemers en coaches van Samen voor Goud. 

cover magazine

Wilt u een exemplaar per post ontvangen?
Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Sportimpuls 2017: aangepaste ondersteuning

Het Ondersteuningspunt Sportimpuls is met ingang van 1 januari centraal georganiseerd vanuit NOC*NSF in Arnhem. Dit ondersteuningspunt kan ook procesbegeleiding aanbieden bij lopende toegewezen Sportimpuls aanvragen, als de lokale situatie daar om vraagt. Lees meer >

Factsheet Mensen met een chronische...

Een actieve leefstijl maakt je fitter en mentaal sterker. Alleen is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om te sporten en bewegen. Mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes, reuma of een hoge bloeddruk hebben vaak veel vragen: “Is het wel veilig om te bewegen met mijn aandoening?” of “Welke activiteiten zijn geschikt voor mij?”. Lees meer >

Nieuwe Bestuurlijke afspraken SBB

De Bestuurlijke afspraken voor het programma Sport en Bewegen in de Buurt zijn eind 2016 bijgesteld. Lees meer >

Brede impuls combinatiefuncties...

Op 6 december 2016 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de decembercirculaire gemeentefonds 2016 gepubliceerd. Deze circulaire informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de gemeentefondsuitkeringen, waaronder de decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties. Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, Castricum

Lerende Netwerken voorjaar 2017 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten, speeddates en bovenal NETWERKEN! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Lees meer >

, Heerde

Lerende Netwerken voorjaar 2017 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten, speeddates en bovenal NETWERKEN! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Lees meer >

, Heerenveen

Lerende Netwerken voorjaar 2017 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten, speeddates en bovenal NETWERKEN! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Lees meer >

, Roosendaal

Lerende Netwerken voorjaar 2017 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten, speeddates en bovenal NETWERKEN! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>