Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), de hoofdlijnen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Magazine BUURTSPORTCOACH. Samenspel

In dit magazine staan lokale netwerken en samenwerkingsverbanden waarin buurtsportcoaches worden ingezet centraal.

BUURTSPORTCOACH. magazine

Wilt u een exemplaar per post ontvangen?
Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Speel het Sportieve Samenspel!

Speel het Sportieve Samenspel! (#sportievesamenspel)

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Samen meten is beter weten - Gezamenlijk...

Komend najaar voeren GGD IJsselland en GGD Twente een grootschalig onderzoek uit dat gericht is op de gezondheid van volwassenen en ouderen, ook wel de gezondheidsmonitor genoemd. Het is de eerste keer dat de GGD’en dit onderzoek samen doen met Sportservice Overijssel. De integrale aanpak betekent dat er straks bredere cijfers bekend zijn op het gebied van sport, bewegen en gezondheid in Overijssel. Lees meer >

Factsheets Sportimpuls ronde 2015...

Benieuwd naar weetjes over de rondes Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (Jilib) 2015? De factsheets met onder andere gegevens over leeftijd, doelgroep, aanbod en setting, de gebruikte interventies van de Menukaart Sportimpuls en nog veel meer zijn nu beschikbaar. Lees meer >

Meten = (z)weten! Een stappenplan

Monitoren en evalueren van je resultaten; belangrijk maar niet gemakkelijk. Kenniscentrum Sport heeft daarom een handleiding laten ontwikkelen voor de monitoring en evaluatie van projecten en interventies die zich richten op kinderen met (risico op) overgewicht. Op www.allesoversport.nl vind je een voorbereidend artikel om gericht met de handleiding aan de slag te gaan. Lees meer >

Vragenlijst jeugd-armoede-sport

Welke vragen en behoeften heb jij als buurtsportcoach of beleidsmedewerker gemeente bij het thema sport en bewegen voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede? Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, Rijssen

Lerende Netwerken najaar 2016 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten, speeddates en bovenal NETWERKEN! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit najaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Lees meer >

, Boskoop

Lerende Netwerken najaar 2016 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten, speeddates en bovenal NETWERKEN! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit najaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Lees meer >

, Purmerend

Lerende Netwerken najaar 2016 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten, speeddates en bovenal NETWERKEN! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit najaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Lees meer >

, Veendam

Lerende Netwerken najaar 2016 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten, speeddates en bovenal NETWERKEN! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit najaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>