Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), de hoofdlijnen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Magazine BUURTSPORTCOACH. Samenspel

In dit magazine staan lokale netwerken en samenwerkingsverbanden waarin buurtsportcoaches worden ingezet centraal.

BUURTSPORTCOACH. magazine

Wilt u een exemplaar per post ontvangen?
Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Speel het Sportieve Samenspel!

Speel het Sportieve Samenspel! (#sportievesamenspel)

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Informatiebijeenkomst op 31 oktober...

Op 3 oktober is de oproep SBIR eerste fase van start gegaan: het ministerie van VWS daagt ondernemers uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen gericht op een duurzaam sport- en beweegaanbod voor kwetsbare groepen. Op maandag 31 oktober aanstaande van 14 - 16 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats. Lees meer >

Eerste buurtsportcoaches ontvangen...

Sinds januari 2016 nemen 25 buurtsportcoaches deel aan het pilot project ‘Erkenning van verworven competenties’. Op maandag 10 oktober was het dan zover: de eerste deelnemers namen het Branchecertificaat in ontvangst. Lees meer >

Passend sport- en beweegaanbod ...

'Een leven lang sporten en bewegen’ is een centraal thema in vele gemeentelijke sportnota’s en een ambitie voor sportbonden. De insteek is dat mensen zo jong mogelijk beginnen en zo lang mogelijk sportief en actief (kunnen) blijven. Daarvoor is passend sportbeleid en -aanbod voor elke levensfase nodig. Kenniscentrum Sport vraagt gemeenten en bonden hun mening over en ervaringen met levensloop benadering te delen. Lees meer >

SBIR oproep: ondernemers gevraagd...

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daagt ondernemers uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen om duurzaam sport- en beweegaanbod te genereren voor kwetsbare doelgroepen. De beste ideeën krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek (SBIR fase 1). Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, Apeldoorn

Nationale Kennisdag 2016 - Op donderdag 8 december aanstaande vindt de landelijke kennisdag van het programma Sport en Bewegen in de Buurt plaats in Omnisport, Apeldoorn. Thema van de dag: samenwerking sport en zorg maakt ook moeilijk bereikbare groepen bereikbaar. De opzet van de dag is al bekend, het uitgebreide programma inclusief alle sprekers volgt binnenkort. Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>