Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), de hoofdlijnen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Magazine BUURTSPORTCOACH. Kwetsbare doelgroepen

Dit magazine laat het werk zien van de buurtsportcoaches en hoe zij de ontmoetingen met kwetsbare doelgroepen realiseren, met als doel zo veel mogelijk Nederlanders mee te laten doen in de maatschappij. Sport en bewegen wordt hiervoor als vliegwiel gebruikt. 

Foto cover BSC magazine kwetsbare doelgroepen

Wilt u een exemplaar per post ontvangen?
Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Beroepsvorming buurtsportcoaches

In het najaar van 2016 heeft Kennispraktijk in opdracht van Kenniscentrum Sport een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een beroepsvereniging voor buurtsportcoaches (Steenbergen e.a., 2016). Uit deze verkenning blijkt onder buurtsportcoaches een zekere mate van draagvlak te zijn voor een dergelijke beroepsvereniging (wellicht beter: beroepsvorming). Lees meer >

Tipsheet succesvolle inzet buurtsportcoach

Deze tipsheet is primair bedoeld voor gemeenten en werkgevers van buurtsportcoaches. De tips zijn echter ook waardevol voor buurtsportcoaches zelf, met name als input voor een gesprek met hun gemeente of werkgever. De inhoud is tot stand gekomen op basis van diverse gesprekken en contacten van Kenniscentrum Sport met zowel buurtsportcoaches, gemeenten (opdrachtgevers) en werkgevers van buurtsportcoaches en evaluatie-onderzoek van Mulier Instituut in samenwerking met Sportkunde-opleidingen. Lees meer >

Lerende Netwerken voorjaar 2018...

Van en met elkaar leren! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Workshops in de ochtend, een vaardigheidstraining in de middag. Bekijk het programma, de locaties en side events (waaronder Grenzeloos actief) en meld je aan! Lees meer >

Opbrengst van Sportimpuls 2018

De Sportimpulsronde 2018 levert 223 aanvragen op. Tot 22 februari 2018 konden sport- en beweegaanbieders een subsidieaanvraag indienen voor de drie regelingen: Sportimpuls, Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, Breda

Lerende Netwerken voorjaar 2018 - Van en met elkaar leren! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Workshops in de ochtend, een vaardigheidstraining in de middag. Kom jij ook? Lees meer >

, Breukelen

Lerende Netwerken voorjaar 2018 - Van en met elkaar leren! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Workshops in de ochtend, een vaardigheidstraining in de middag. Kom jij ook? Lees meer >

, Zutphen

Lerende Netwerken voorjaar 2018 - Van en met elkaar leren! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Workshops in de ochtend, een vaardigheidstraining in de middag. Kom jij ook? Lees meer >

, Den Haag

Lerende Netwerken voorjaar 2018 - Van en met elkaar leren! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Workshops in de ochtend, een vaardigheidstraining in de middag. Kom jij ook? Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>