Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), de hoofdlijnen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Magazine Grenzeloos actief.

In deze speciale uitgave van het Buurtsportcoach magazine staan verhalen centraal van regionale samenwerkingsverbanden die sport en bewegen voor mensen met een beperking mogelijk maken. Ook vind je er inspirerende portretten van deelnemers en coaches van Samen voor Goud. 

cover magazine

Wilt u een exemplaar per post ontvangen?
Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Smart Moves, de eerste resultaten

Sinds 2014 werkt het multidisciplinaire SMART MOVES! consortium aan het onderzoek naar bewegen en leerprestaties bij schoolkinderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het NWO programma Sport. Het doel van SMART MOVES! is om een beweegprogramma te ontwikkelen en te evalueren om cognitieve processen en leerprestaties bij kinderen te verbeteren. Lees meer >

Kenniscafé Sport Live! Samen voor...

Aangepast sporten- dit zou voor iedereen die dit wil mogelijk moeten zijn. Helaas is dat niet altijd het geval. De ene keer is er aanbod- maar weten de sporters dit niet. De andere keer is er een specifieke vraag- maar lukt het niet om daar een geschikte sport bij te vinden. Lees meer >

Themadag Gehandicaptensport Nederland

Op 1 april aanstaande zal voor de tweede keer de landelijke themadag van Gehandicaptensport Nederland plaatsvinden. Een dag met inspirerende workshops die je direct in de praktijk kunt toepassen. Lees meer >

De opbrengst van Sportimpuls 2017

Sport- en beweegaanbieders konden tot 23 februari 2017 een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls. Dat leverde voor de drie verschillende regelingen, Sportimpuls, Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 197 aanvragen op. Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, Castricum

Lerende Netwerken voorjaar 2017 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten, speeddates en bovenal NETWERKEN! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Lees meer >

, Heerde

Lerende Netwerken voorjaar 2017 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten, speeddates en bovenal NETWERKEN! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Lees meer >

, Heerenveen

Lerende Netwerken voorjaar 2017 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten, speeddates en bovenal NETWERKEN! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Lees meer >

, Roosendaal

Lerende Netwerken voorjaar 2017 - Een dag vol workshops, plenaire gedeelten, speeddates en bovenal NETWERKEN! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>