Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Teambuilding Kinderen

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de hoofdlijnen van het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Brochure Sport en Bewegen in de Buurt

Nieuws

Nationale Kennisdag Sport en Bewegen...

Op 11 december 2014 vindt de Nationale Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Een complete dag over de kansen van sport en bewegen in het sociaal domein! Lees meer >

Vooraankondiging Sportimpuls 2015

Ben je een lokale sport- en beweegaanbieder en wil je in jouw buurt meer mensen aan het sporten en bewegen krijgen? Bereid je dan alvast voor, want vanaf medio februari 2015 kunnen weer aanvragen ingediend worden voor de Sportimpuls. Lees meer >

Laat je club niet in z’n hemd staan!

NOC*NSF start een campagne uit zorg over de sportclub in Nederland. Sport zorgt voor een kerngezond Nederland. De sportclubs hebben hierin een belangrijke rol. Maar door kortingen op subsidies en teruglopende inkomsten hebben zij het moeilijk. Ook blijft het lastig om voldoende vrijwilligers te vinden en leden te behouden. Lees meer >

Uw mening over de Toolkit ‘Ouderbetrokkenheid...

Recentelijk is de toolkit Ouderbetrokkenheid en Gezond Gewicht vernieuwd. De toolkit is uitgebreid met materiaal om de doelgroep ‘ouders met kinderen van 12-18 jaar’ te betrekken bij gezonde voeding en bewegen. Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, Driebergen Rijssenburg

Kracht van Sport 2 december 2014 - In 2014 startte het Oranje Fonds het programma Kracht van Sport. Met dit programma wil het Oranje Fonds de sociale betekenis van sport vergroten en samenhang en betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Dit doen we door 22 coalities van lokale initiatieven financieel en inhoudelijk te ondersteunen. Lees meer >

, Amersfoort

Nationale Kennisdag 11 december 2014 - Op 11 december 2014 vindt de Nationale Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Een complete dag over de kansen van sport en bewegen in het sociaal domein! Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>