Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Teambuilding Kinderen

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de hoofdlijnen van het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Brochure Sport en Bewegen in de Buurt

Nieuws

Save the date - Lerende Netwerken...

In het voorjaar van 2015 organiseren wij zes regionale ontmoetingen. Noteer alvast één van de data in je agenda. Houd voor meer informatie onze website in de gaten. Lees meer >

Kennisdag 2014 in veertien tweets

Op de Kennisdag is volop getwitterd onder #sportindebuurt. Een verslag in veertien tweets. Lees meer >

Gezond gedrag stimuleren op school?...

Op school de gezondheid van uw leerlingen of studenten stimuleren? Hen aanmoedigen om meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen? Vraag dan van 12 februari tot en met 16 maart 2015 ondersteuning aan. Lees meer >

Sportimpuls op de rails

Sport- en beweegaanbieders kunnen medio februari 2015 op de site van ZonMw een aanvraag indienen. Het betreft alweer de vierde call. Tijd om terug te blikken. Hoe staan de Sportimpulsprojecten, die in 2012 en 2013 gestart zijn ervoor? Lees meer >

Meer nieuws >>