Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), de hoofdlijnen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Magazine Grenzeloos actief.

In deze speciale uitgave van het Buurtsportcoach magazine staan verhalen centraal van regionale samenwerkingsverbanden die sport en bewegen voor mensen met een beperking mogelijk maken. Ook vind je er inspirerende portretten van deelnemers en coaches van Samen voor Goud. 

cover magazine

Wilt u een exemplaar per post ontvangen?
Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Factsheets Sport & Vluchtelingen

Eind maart is het project Sport & Vluchtelingen, dat Kenniscentrum Sport samen met COA en NOC*NSF heeft uitgevoerd, beëindigd. Inmiddels is de rapportage van de monitoring en evaluatie afgerond en zijn er factsheets ontwikkeld met de tips, die zijn voortgekomen uit het project. Lees meer >

Sportimpuls voor Haarlemse jeugd...

Haarlemse jeugd sport in een winkelcentrum en op het dak van een parkeergarage. Met behulp van de interventies Basketbal’sCool en City Streetball biedt Stichting Triple Threat een wijkgericht aanbod voor de gehele jeugd van 4 t/m 21 jaar. Lees meer >

Subsidieoproep Nationale Sportinnovator...

Vanaf 22 juni 2017 kunnen weer innovatieve ideeën in de sport worden ingediend bij ZonMw. De ideeën die de Nederlandse sportprestaties tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in 2020 het meest stimuleren, ontvangen de Nationale Sportinnovator Prijs 2017. Deze wordt uitgereikt tijdens het Sportinnovator XL-event in december 2017. De deadline van indienen is 10 oktober 2017. Lees meer >

Idzard Pruiksma winnaar Stimuleringsprijs...

Almere – 20 juni 2017. Door de inzet van Idzard worden kinderen en jongeren in de aandachtswijken in Sneek beter bereikt en gemotiveerd. Niet alleen voor sport en bewegen, maar ook om zelf een actieve rol te spelen in de wijk als vrijwilliger. Via tal van samenwerkingspartners in het sociale domein en social media bereikt hij kwetsbare kinderen en (hang)jongeren. Volgens de mensen die gestemd hebben is Idzard met zijn proactieve en succesvolle aanpak een inspirerend voorbeeld voor collega buurtsportcoaches en daarom de winnaar van de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach 2017. Deze prijs is vandaag door Elvira Stinissen (Ministerie van VWS) en Lisanne Huijzendveld (winnares van deze prijs in 2016) uitgereikt in Almere. Idzard heeft een cheque ontvangen ter waarde van € 1.500,- die hij mag investeren in zijn werk. Lees meer >

Meer nieuws >>