Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Teambuilding Kinderen

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de hoofdlijnen van het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Brochure Sport en Bewegen in de Buurt

Nieuws

Landelijke Buurtsportcoachdag Zaterdag...

Uitnodiging voor de Landelijke Buurtsportcoachdag voor en door combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Op Zaterdag 13 juni 2015, 09:30-16:30 uur VMBO 'De Meerwaarde' in Barneveld.

Ben jij een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris? Wil jij je praktische kennis verbreden, je eigen kwaliteiten verbeteren en leren met en van anderen in een gezellige, sportieve omgeving? Bekijk dan hieronder snel de uitnodiging! Lees meer >

Nieuw gehandicaptensportbeleid

Nu is het beleid om mensen met een beperking te stimuleren om te sporten of bewegen vaak gericht op scholen of revalidatiecentra. Daar moet verandering in komen. Het sportaanbod voor mensen met een beperking moet dichtbij huis beschikbaar zijn, in de eigen buurt, zoveel mogelijk bij bestaande sportverenigingen. En iedereen moet met één druk op de knop kunnen zien welk passend sportaanbod er in de omgeving te vinden is. Dat is de kern van het nieuwe gehandicaptensportbeleid van minister Edith Schippers (Sport), genaamd ‘Grenzeloos Actief’. Schippers presenteert haar plannen vandaag bij het 40 jarig bestaan van Fonds Gehandicaptensport. Lees meer >

Drie Sportimpulsoproepen leveren ...

Tot 16 april 14.00 uur konden lokale sport- en beweegaanbieders een Sportimpuls subsidieaanvraag indienen. ZonMw ontving 304 subsidieaanvragen voor de Sportimpuls 2015, 117 voor de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en 31 voor de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. Lees meer >

Vooraankondiging Landelijke Buurtsportcoachdag...

Een dag voor combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches met interactie, beleving, verbinding, verdieping en netwerken. Save the date: Zaterdag 13 juni 2015 van 09:30 tot 16:30 uur bij het VMBO ‘De Meerwaarde’ in Barneveld. Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, Barneveld

Landelijke Buurtsportcoachdag - Een dag voor combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches met interactie, beleving, verbinding, verdieping en netwerken. Schrijf je nu in! Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>