Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Teambuilding Kinderen

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de hoofdlijnen van het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Brochure Sport en Bewegen in de Buurt

Nieuws

Sportwijk Nijlân: ‘De Nationale Sportweek...

De Nationale Sportweek is een jaarlijks sportevenement dat een week lang in Nederland sporten in de etalage zet. Van zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 april 2015 hebben honderden sportverenigingen, sportbonden, bedrijven, het onderwijs en andere sportaanbieders weer hun deuren opengezet. Iedereen, jong en oud, kon deze week kennis maken met (nieuwe) sporten. Lees meer >

Inspirerende praktijkvoorbeelden ...

Op de website www.sportindebuurt.nl staan al vele inspirerende praktijkvoorbeelden van Buurtsportcoaches en Sportimpuls projecten. Tijdens de Buurtsportcoachdag op 13 juni presenteert Sport en Bewegen in de Buurt het gloednieuwe Buurtsportcoach magazine. Dit staat boordevol inspirerende portretten en verhalen. Lees meer >

Artikel 'Kinderen en hun ouders in...

Femke van Brussel en Saskia te Velde (NISB) schreven samen een artikel over factoren die een rol spelen bij het motiveren van jonge kinderen, adolescenten en hun ouders om deel te nemen aan een beweegprogramma of regulier beweegaanbod. Lees meer >

Stimuleringsprijs - je kan je nog...

De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2015 is een prijs bedoeld voor een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris die door een creatieve aanpak tot een inspirerend, bijzonder en blijvend resultaat is gekomen. Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, Barneveld

Landelijke Buurtsportcoachdag - Een dag voor combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches met interactie, beleving, verbinding, verdieping en netwerken. Schrijf je nu in! Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>