Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Teambuilding Kinderen

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de hoofdlijnen van het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Brochure Sport en Bewegen in de Buurt

Nieuws

Setting buurtsportcoaches loopt sterk...

Het onderzoeksproject ‘Verbinding Zorg, Sport en Bewegen’ is nu ruim een jaar onderweg. Onderzoeker Karlijn Leenaars vertelt over de eerste bevindingen. Duidelijk is dat de context waarin buurtsportcoaches opereren, sterk verschilt per gemeente. Lees meer >

Nieuwsbrief Sport en Bewegen in de...

Met alles over de buurtsportcoach, de ‘ reguliere’ Sportimpuls, de Sportimpuls 'Jeugd in lage inkomensbuurten' en de Sportimpuls 'Kinderen sportief op gewicht'. Plus een terugblik op de Kennisdag Sport en Bewegen in Buurt 2014, een vooraankondiging voor de Lerende netwerken voorjaar 2015. Lees meer >

Lerende netwerken ‘Sport en Bewegen...

Een vast ontmoetingsmoment in het jaar; de Lerende netwerken. In maart 2015 organiseren wij zes regionale bijeenkomsten. Noteer alvast één van de data in je agenda. Lees meer >

Sportimpuls 2015

Vanaf 12 februari tot en met 16 april 2015 kunnen lokale sport- en beweegaanbieders weer aanvragen indienen voor de Sportimpuls. Drie verschillende rondes worden opengesteld: de reguliere Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. Medio februari komt er een speciale nieuwsbrief gericht op de Sportimpuls ronde 2015. Lees meer >

Meer nieuws >>