Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Teambuilding Kinderen

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de hoofdlijnen van het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Factsheet: feiten en cijfers voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt, maart 2014

Brochure Sport en Bewegen in de Buurt

 

Nieuws

Sportimpuls ronde 2014 is gesloten

Tot 10 april 15.00 uur konden lokale beweegaanbieders een Sportimpuls-aanvraag indienen. ZonMw ontving 368 subsidieaanvragen voor de Sportimpuls 2014. Voor de in 2014 nieuwe en doelgroepgerichte Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten zijn 72 aanvragen ingediend. Lees meer >

Onderzoeksproject ‘Verbinding Zorg...

Vanaf september 2013 zijn de Wageningen Universiteit en het Radboudumc van start gegaan met het onderzoeksproject: ‘Verbinding Zorg, Sport en Bewegen’. Promovendi Karlijn Leenaars en Eva Smit doen gedurende drie jaar onderzoek naar de samenwerking van buurtsportcoaches met lokale zorg en sportaanbieders en de effecten daarvan op het beweeggedrag van buurtbewoners. Lees meer >

Meld sportactiviteiten aan voor Nationale...

De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement dat een week lang in Nederland sporten in de etalage zet en laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. In 2014 is de Nationale Sportweek van 19 tot en met 26 april. Lees meer >

Magazine decentralisaties nu ook ...

Dit nieuwe magazine van Sport en Bewegen in de Buurt staat vol met praktijkverhalen en columns van experts over de kansen voor sport en bewegen in het sociaal domein. Lees meer >

Meer nieuws >>