Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Teambuilding Kinderen

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de hoofdlijnen van het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Brochure Sport en Bewegen in de Buurt

Nieuws

11/12 Kennisdag Sport en Bewegen ...

Donderdag 11 december vindt de Nationale Kennisdag plaats in De Rijtuigenloods in Amersfoort. Dit jaar richten we ons met name op beleidsmedewerkers van alle organisaties die betrokken zijn bij het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Lees meer >

Nieuw magazine 'Publiek-Private Samenwerking...

In het nieuwe magazine 'Publiek-Private Samenwerking, resultaat of risico' van het programma Sport en Bewegen in de Buurt vind je zes inspirerende interviews over initiatieven waarbij publieke en private partijen de handen ineen hebben geslagen. Aansprekende verhalen uit bijvoorbeeld Zwolle, Pop-Up Buurtfitness in Arnhem of een greep uit de activiteiten die Carl Verheijen onderneemt om inwoners van Nijkerk gezonder te maken. Lees meer >

Video ‘De Haamen’ online

‘De burger aan zet’, ‘Van Rijk naar gemeenten’, ‘De drie decentralisaties’. Je hebt vast een van deze uitspraken wel eens gelezen in de krant of gehoord tijdens een bijeenkomst. Maar hoe kan je de vertaling maken naar de sport- en beweegsector? Het filmpje en de database beschrijving over praktijkvoorbeeld ‘De Haamen’ laat zien welke kansen er zijn. Lees meer >

Bijeenkomst met foundations

Op 16 juni troffen in de Afrikanerwijk in Amsterdam twintig mensen van foundations elkaar. Zij hebben gemeen dat zij sport en bewegen inzetten om goede maatschappelijke doelen te bereiken. Dit past uitstekend bij dat wat het programma Sport en Bewegen in de Buurt nastreeft. Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, Velsen Zuid

Regionale Lerende Netwerken najaar 2014 - Tijdens de Lerende Netwerken in september en oktober van dit jaar staat de buurtsportcoach centraal. Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de bijeenkomsten op een van de zeven locaties in het land. Lees meer >

, Amersfoort

Nationale Kennisdag 2014 - Op 11 december sluiten we het jaar af met de Nationale Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt. Dit jaar richten we ons met name op beleidsmedewerkers van alle organisaties die betrokken zijn bij het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Meer informatie volgt spoedig! Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>