Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Teambuilding Kinderen

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de hoofdlijnen van het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Brochure Sport en Bewegen in de Buurt

Nieuws

Nationale kennisdag Sport en Bewegen...

Op 11 december 2014 vindt de Nationale kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Een complete dag over de kansen van sport en bewegen in het sociaal domein! Lees meer >

Bewegen met plezier! : maak van ouders...

Wilt u kinderen een actieve leefstijl aanleren? Dan is het belangrijk de ouders daarbij te betrekken. Kinderen zullen gezond gedrag gemakkelijker aanleren en volhouden wanneer hun ouders dit stimuleren. Toch blijkt het in de praktijk best lastig om ouders hier op aan te spreken. Lees meer >

Verdiepingsonderzoek Buurtsportcoaches...

Het Mulier Instituut en Kennispraktijk hebben met subsidie van het ministerie van VWS twee verdiepingsonderzoeken uitgevoerd in het kader van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd in 18 gemeenten en zijn gericht op de ervaringen met de Sportimpuls en met de inzet van buurtsportcoaches. Minister Schippers heeft op 21 oktober een voortgangsbrief van het programma Sport en Bewegen in de Buurt naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij verwijst naar deze verdiepingsonderzoeken. Lees meer >

Presentaties Lerende Netwerken online!

Was je aanwezig bij de Lerende Netwerken die in september en oktober 2014 werden georganiseerd? Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, Amersfoort

Nationale Kennisdag 2014 - Op 11 december sluiten we het jaar af met de Nationale Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt. Dit jaar richten we ons met name op beleidsmedewerkers van alle organisaties die betrokken zijn bij het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Meer informatie volgt spoedig! Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>