Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Teambuilding Kinderen

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de hoofdlijnen van het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Brochure Sport en Bewegen in de Buurt

Nieuws

Presentaties Lerende Netwerken online!

Was je aanwezig bij de Lerende Netwerken die in september en oktober 2014 werden georganiseerd? Lees meer >

Sportimpuls Kinderen sportief op ...

Voor de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 zijn 26 aanvragen gehonoreerd. In de eerste week van oktober zijn de brieven verstuurd naar alle aanvragers. De projecten stimuleren lokaal een sportieve en gezonde leefstijl bij jeugd met overgewicht in de leeftijd van 0-4 jaar en 12-18 jaar. Juist bij deze leeftijdsgroepen is nog veel winst te behalen. Lees meer >

Gezonde Wijk voortaan in Handreiking...

Professionals en beleidsmedewerkers die werken met de Handreiking Gezonde Wijk kunnen vanaf nu terecht in de Handreiking Gezonde Gemeente. De informatie over wijkgerichte gezondheidsbevordering en Gezonde Wijkaanpak is namelijk volledig geïntegreerd in de Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl. De Handreiking Gezonde Wijk is daarmee komen te vervallen. Lees meer >

Nieuw magazine 'Publiek-Private Samenwerking...

In het nieuwe magazine 'Publiek-Private Samenwerking, resultaat of risico' van het programma Sport en Bewegen in de Buurt vind je zes inspirerende interviews over initiatieven waarbij publieke en private partijen de handen ineen hebben geslagen. Aansprekende verhalen uit bijvoorbeeld Zwolle, Pop-Up Buurtfitness in Arnhem of een greep uit de activiteiten die Carl Verheijen onderneemt om inwoners van Nijkerk gezonder te maken. Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, Amersfoort

Nationale Kennisdag 2014 - Op 11 december sluiten we het jaar af met de Nationale Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt. Dit jaar richten we ons met name op beleidsmedewerkers van alle organisaties die betrokken zijn bij het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Meer informatie volgt spoedig! Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>