Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Teambuilding Kinderen

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de hoofdlijnen van het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Brochure Sport en Bewegen in de Buurt

Nieuws

Kennisdag Fit!vak 5 september

Vrijdag 5 september; lezingen en workshops om fitnessondernemers te informeren en te inspireren. Kennisdag ‘Groeistrategie voor fitnessondernemers’. Praktische tips voor verbindingen met de zorg! Lees meer >

Locaties en programma Lerende Netwerken...

In het najaar vinden opnieuw Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt plaats. De locaties en het (voorlopige) programma zijn inmiddels bekend. Lees meer >

Uitnodiging District-bijeenkomsten...

Samen meer mensen met een beperking aan het sporten krijgen – Hoe? Brainstorm met o.a. Esther Vergeer. Merk jij ook dat in de afgelopen jaren het aantal sportbonden, gemeenten, provincies, en overige partijen dat zich bezighoudt met het stimuleren van gehandicaptensport flink gestegen is? En komt het wel eens voor dat je van een vereniging of iemand met een handicap te horen krijgt dat hij of zij toch nog niet weet waar hij zijn vraag kan stellen? Lees meer >

Speelnatuur in de stad: Speeldernis...

Natuurspeeltuin De Speeldernis is met behulp van een Sportimpuls subsidie in september 2013 van start gegaan met de Natuursprong en een doorontwikkeling daarvan. Het programma wil alle groene plekken in Rotterdam, zoals de Speeldernis maar ook het parkje om de hoek, het Kralingse bos en het Zuiderpark, benutten om kinderen met speelse en niet competitieve activiteiten uit te dagen om te gaan bewegen. Op deze manier wordt de motorische ontwikkeling en een gezond gewicht van kinderen gestimuleerd. De Speeldernis werkt hierbij samen met partners die diep geworteld zijn in verschillende wijken in Rotterdam: Thuis Op Straat en projectgroep Ravottuh. Hiermee bereiken ze de kinderen die het minst de kans krijgen tot buitenspelen en bewegen. Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, Heerenveen

Regionale Lerende Netwerken najaar 2014 - Tijdens de Lerende Netwerken in september en oktober van dit jaar staat de buurtsportcoach centraal. Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de bijeenkomsten op een van de zeven locaties in het land. Lees meer >

, Barendrecht

Regionale Lerende Netwerken najaar 2014 - Tijdens de Lerende Netwerken in september en oktober van dit jaar staat de buurtsportcoach centraal. Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de bijeenkomsten op een van de zeven locaties in het land. Lees meer >

, Olst-Wijhe

Regionale Lerende Netwerken najaar 2014 - Tijdens de Lerende Netwerken in september en oktober van dit jaar staat de buurtsportcoach centraal. Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de bijeenkomsten op een van de zeven locaties in het land. Lees meer >

, Vught

Regionale Lerende Netwerken najaar 2014 - Tijdens de Lerende Netwerken in september en oktober van dit jaar staat de buurtsportcoach centraal. Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de bijeenkomsten op een van de zeven locaties in het land. Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>