Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Teambuilding Kinderen

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de hoofdlijnen van het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Brochure Sport en Bewegen in de Buurt

Nieuws

Sportimpuls 2015 opengesteld

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2015. Dit jaar zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd opengesteld: Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. De sluitingsdatum is 16 april, 14.00 uur. Lees meer >

Meer doen met gezond gedrag op school?

Wil je leerlingen of studenten aanmoedigen om niet te (gaan) roken, geen alcohol te drinken of meer te bewegen? Of wil je op school meer doen met sociale veiligheid of tegen pesten? Vraag dan van 12 februari tot en met 16 maart 2015 ondersteuning aan om meer te doen met gezond gedrag op school. Lees meer >

Ondersteuning bij de Sportimpuls

Iedere aanvrager, projectleider of betrokkene van de Sportimpuls kan tijdens het aanvraagproces, maar ook wanneer een Sportimpuls eenmaal loopt of is afgerond een beroep doen op lokale Sportimpuls adviseurs. Van 12 februari tot 16 april zijn er Sportimpuls spreekuren in de regio en er worden speeddate sessie gehouden tijdens de Lerende netwerken. Lees meer >

Inspiratie Sportimpuls Jeugd in lage...

De Sportimpuls Jeugd in lage inkomens buurten (JILIB) richt zich op jongeren tot 21 jaar en hun ouders. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de sportparticipatie van jongeren uit gezinnen met een laag inkomen achterblijft en dat zij weinig aan georganiseerde vrijetijdsactiviteiten deelnemen. Via de Sportimpuls JILIB zijn middelen beschikbaar om deze doelgroep te laten sporten en bewegen. Lees meer >

Meer nieuws >>

Bijeenkomsten

, Helmond

Lerende Netwerken voorjaar 2015 - Zijn de Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt voor jou ook het ontmoetingsmoment van het jaar? De zes regionale bijeenkomsten in maart bestaan uit lezingen en workshops met presentaties van praktijkvoorbeelden. Er is volop gelegenheid om te netwerken en de laatste ontwikkelingen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt worden toegelicht. Lees meer >

, Enschede

Lerende Netwerken voorjaar 2015 - Zijn de Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt voor jou ook het ontmoetingsmoment van het jaar? De zes regionale bijeenkomsten in maart bestaan uit lezingen en workshops met presentaties van praktijkvoorbeelden. Er is volop gelegenheid om te netwerken en de laatste ontwikkelingen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt worden toegelicht. Lees meer >

, Ede

Lerende Netwerken voorjaar 2015 - Zijn de Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt voor jou ook het ontmoetingsmoment van het jaar? De zes regionale bijeenkomsten in maart bestaan uit lezingen en workshops met presentaties van praktijkvoorbeelden. Er is volop gelegenheid om te netwerken en de laatste ontwikkelingen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt worden toegelicht. Lees meer >

, Groningen

Lerende Netwerken voorjaar 2015 - Zijn de Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt voor jou ook het ontmoetingsmoment van het jaar? De zes regionale bijeenkomsten in maart bestaan uit lezingen en workshops met presentaties van praktijkvoorbeelden. Er is volop gelegenheid om te netwerken en de laatste ontwikkelingen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt worden toegelicht. Lees meer >

Meer bijeenkomsten >>