Sport en bewegen in de buurt

Wegnemen belemmeringen

 - Sport en Bewegen in de Buurt

De Rijksoverheid wil samen met gemeenten, de sport- en beweegsector en het bedrijfsleven eraan bijdragen dat lokaal (meer) kansrijke verbindingen ontstaan tussen sport- en beweegaanbieders en andere partijen. Bijvoorbeeld door meer ruimte te geven aan ondernemerschap of door het wegnemen van belemmeringen. De `Taskforce Belemmeringen’ heeft zich in 2012 met name gericht op belemmeringen in wet- en regelgeving die kansrijke verbindingen tussen de sportsector en andere sectoren (zoals onderwijs, buitenschoolse opvang, zorg, welzijn en bedrijfsleven) in de weg staan.

In januari 2013 zijn de bevindingen verwerkt in een actieprogramma. Zowel de Rijksoverheid als het werkveld dienen in actie te komen om belemmeringen aan te pakken. Deze acties dienen gericht te zijn op het bevorderen van drie doelstellingen:

  1. Het optimaal benutten van de beschikbare ruimte in de buurt voor sport en bewegen.
  2. Het optimaal inzetten van de buurtsportcoach.
  3. Het optimaal inzetten van de sportsector om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen.

Bekijk hier het Actieprogramma Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt.

Laat u inspireren door deze voorbeelden:

Downloads Voorbeelden Wegnemen belemmeringen