Sport en bewegen in de buurt

Veiligheid

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Een goede buurtsportcoach gaat verder dan het begeleiden van sportieve activiteiten. Je creëert samen met anderen een sociale veilige sportbuurt.
Sport en bewegen is een uitstekend middel om veiligheid en sociale cohesie binnen een buurt te laten ontstaan. Ook is het van belang dat er in een buurt sociaal veilige sportplekken zijn. Buurtsportcoaches kunnen met hun aanpak of projecten een positieve impact hebben op de veiligheid in de buurt. Van belang is om bewoners en organisaties uit de buurt te lokaliseren en actief te betrekken bij de plannen en uitvoering van de activiteiten.

Ook de rol van sportverenigingen is belangrijk binnen de samenleving. Bij de sportvereniging dient er een klimaat te zijn waarin je met plezier sport en jezelf kan zijn, aldus het landelijke programma Samen naar een veiliger sportklimaat.

Laat u inspireren door deze voorbeelden:

Downloads Veiligheid