Sport en bewegen in de buurt

Succesvol sport- en beweegaanbod

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Het kabinet wil stimuleren dat er lokaal zoveel mogelijk gebruik kan worden gemaakt van producten en werkwijzen die elders al succesvol zijn gebleken. Binnen het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ krijgen lokale sport- en beweegaanbieders de kans om succesvol sport- en beweegaanbod in hun eigen buurt toe te passen. Er zijn namelijk al veel mooie en inspirerende voorbeelden om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en houden.

Om het aanbod van sport- en beweeginterventies in Nederland in kaart te brengen, verzamelt Kenniscentrum Sport (voormalig NISB) zoveel mogelijk interventies. De kwaliteit en effectiviteit van sport- en beweeginterventies worden in kaart gebracht. Wat werkt wel en wat werkt niet? Dit is een doorlopend proces.

De Menukaart Sportimpuls en de Menukaart Kinderen sportief op gewicht zijn rechtstreeks verbonden aan het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt'. Het aanbod op deze menukaarten moet voldoen aan de specifieke criteria die binnen de Sportimpuls en Kinderen sportief op gewicht gelden.

Sport- en beweeginterventies is een verzameloverzicht voor de lokale gebruiker met vrijwel alle sport- en beweeginterventies die lokaal kunnen worden ingezet. Het aanbod is breed en biedt dan ook meer interventies dan op de Menukaart Sportimpuls en de Menukaart Kinderen sportief op gewicht worden vermeld. De erkenningsniveaus die binnen Sport- en beweeginterventies worden gebruikt en getoond, zijn zowel inhoudelijk als procedureel gebaseerd op de systematiek van het Centrum Gezond Leven van het RIVM (CGL).

Laat u inspireren door deze voorbeelden:

Downloads Voorbeelden Succesvol sport- en beweegaanbod