Sport en bewegen in de buurt

Ruimte en accommodaties

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Het optimaal benutten van beschikbare ruimten en accommodaties is belangrijk. Hiervoor ligt in veel gevallen de regie bij de gemeente. Sport- en beweegaanbieders kunnen hierop aansluiten, bijvoorbeeld door aanbod te verzorgen op incourante uren of op verschillende locaties. Ook kunnen zij kijken in hoeverre ruimten en accommodaties van andere lokale partners benut kunnen worden. Te denken valt aan een sportzaaltje in een verzorgingshuis waar een sportaanbieder enerzijds beweegaanbod verzorgt voor de cliënten van het verzorgingshuis en anderzijds in de avonduren sportlessen geeft aan andere buurtbewoners. Hiermee krijgt het verzorgingshuis meer een ontmoetingsfunctie in een buurt. Er zijn voorbeelden van revalidatiecentra die afspraken met sportaanbieders hebben, waardoor hun sportfaciliteiten ook ’s avonds benut worden.

Een beweegvriendelijke omgeving is een leefomgeving die mensen faciliteert en stimuleert om te bewegen. Op allesoversport.nl zijn verschillende voorbeelden en praktische instrumenten rondom de beweegvriendelijke omgeving opgenomen. In de Ontwerpprincipes voor een beweegvriendelijke omgeving is inspiratie te vinden om via ontwerpmaatregelen, het sporten en bewegen te stimuleren.

Laat u inspireren door deze voorbeelden: