Sport en bewegen in de buurt

Publiek-Private Samenwerking (PPS)

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt willen we dat op meer plekken in Nederland mooie en nieuwe sport- en beweegprojecten worden uitgevoerd. Daarvoor moeten de krachten van meerdere organisaties worden gebundeld. Publiek-Private Samenwerking (PPS) is een middel om organisaties uit het publieke en het private domein samen op te laten trekken om een bepaald doel te bereiken. De gedachte erachter is dat beiden, publiek en privaat, door hun samenwerking meer (in kwaliteit, kwantiteit en geld) kunnen bereiken voor de samenleving.

Voorwaarde voor succes van de samenwerking is dat de taken goed zijn verdeeld, er duidelijkheid is en ieder zijn eigen identiteit kan behouden.

Laat u inspireren door deze voorbeelden:

Downloads Voorbeelden Publiek-private samenwerking