Sport en bewegen in de buurt

Ouderenparticipatie

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Het aantal 65-plussers in Nederland neemt de komende jaren explosief toe; van 2,6 miljoen (15,6%) in 2011 naar 4,2 miljoen (23,7%) in 2030. Deze vergrijzing resulteert in een toename van leeftijdgerelateerde ziektes en -aandoeningen en het aantal mensen dat afhankelijk is van ondersteuning bij het dagelijks functioneren. Nu nog wonen naar schatting 158.000 ouderen in een verpleeg- of verzorgingshuis (Draak, 2010). Door de wijzigingen in het beleid zal dat aantal afnemen. Alleen mensen die zware zorg nodig hebben, komen dan nog in aanmerking voor een woonzorgcentrum. Dat betekent dat meer ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen. Het risico op bijvoorbeeld eenzaamheid wordt hierdoor groter. Voor deze thuiswonende ouderen is een goed sociaal netwerk van groot belang. Om hulp te krijgen, maar ook om zelf langer actief te blijven en 'mee te kunnen doen in de maatschappij'. Een buurtsportcoach die in de wijk laagdrempelige beweegactiviteiten voor ouderen organiseert, kan hier een belangrijke rol in spelen. Denk aan wandelen, fietsen, valpreventie. Om deze ouderen te bereiken, is samenwerking tussen de buurtsportcoach en zorg- en welzijnsorganisaties nodig, zoals huisarts, fysiotherapeuten, thuiszorg, wijkcentra, buurthuizen en sociale wijkteams. 

Laat u ook inspireren door deze voorbeelden: