Sport en bewegen in de buurt

Ouderbetrokkenheid

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Ouders zijn als primaire opvoeders van grote waarde voor de sportieve opvoeding van hun kind. Ouders vormen dan ook een belangrijke doelgroep van de buurtsportcoach. Het zijn immers ouders die hun kinderen in belangrijke mate stimuleren tot een gezonde en actieve leefstijl. Zij betalen lidmaatschapsgeld en sportkleding, zijn actief als vrijwilliger bij de club en staan hun kind aan te moedigen langs de zijlijn.

Laat u inspireren door deze voorbeelden: