Sport en bewegen in de buurt

Integraal beleid

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Sport en bewegen dragen bij aan een leefbare samenleving. Ontwikkeling van integraal lokaal sport- en beweegbeleid kan die rol aanzienlijk vergroten. Samenwerking, het zoeken van synergie en het leggen van linken naar andere beleidsterreinen maakt de ontwikkeling van zo'n breed ingezet beleid mogelijk.

Hoe bewust is de sportaanbieder van zijn maatschappelijke waarde? In de brochure 'De plus van de open club' vijf dubbelportetten van sportaanbieders samen met andere professionals die zich inzetten voor meer mensen dan alleen de eigen leden. 

Zo helpt de Handreiking Gezonde Gemeente bijvoorbeeld bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van gemeentelijk gezondheidsbeleid. Hierin is ook een themadeel sport en bewegen opgenomen. Mensen die meer bewegen, hebben minder kans op gezondheidsklachten, komen hun huis meer uit en hebben meer sociale contacten.

De Netwerkwijzer zorg, sport en bewegen helpt om een verbinding te leggen tussen zorg, sport en bewegen. Het is een online verzameling van goede voorbeelden, instrumenten, artikelen en toepasbare kennis.

Laat u inspireren door deze voorbeelden: