Sport en bewegen in de buurt

Gehandicaptensport

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Nederland telt 1,6 miljoen mensen in de leeftijd van 12-79 jaar met een matige of ernstige lichamelijke (motorische, visuele of auditieve) handicap. Naar schatting hebben 130.000 mensen een verstandelijke handicap. Ongeveer 70.000 kinderen maken vanwege de aard van hun handicap of stoornis gebruik van het speciaal onderwijs. Alles bij elkaar hebben ruim 1,7 miljoen volwassenen en kinderen een matige of ernstige handicap. Buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol om deze omvangrijke doelgroep in beweging te krijgen.

Het kabinet geeft dit onderwerp extra aandacht via het landelijke programma Grenzeloos actief. Het sport- en beweegbeleid Grenzeloos actief wil in Nederland sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk maken. Samenwerking tussen gemeenten, sportaanbieders en andere partijen en passend sport- en beweegaanbod zijn cruciaal. Op www.grenzeloos-actief.nl lees je inspirerende verhalen over deze samenwerking. Ook delen mensen met een beperking hun ervaringen met sport en bewegen.

Laat u ook inspireren door deze voorbeelden: