Sport en bewegen in de buurt

Wat is de Sportimpuls?

 - Sport en Bewegen in de Buurt

De Sportimpuls is een subsidieregeling die in 2012 door het ministerie van VWS in het leven is geroepen. De regeling biedt 2 jaar lang financiële ondersteuning aan lokale sport- en beweegaanbieders bij het opzetten van activiteiten om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen.

De regeling bestaat uit 3 onderdelen:

  • Sportimpuls ‘regulier’
  • Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 
  • Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht

Tussen 2012 en 2018 kon er jaarlijks subsidie aangevraagd worden. In totaal zijn er meer dan 1000 projecten gefinancierd. De 147 goedgekeurde projecten uit de laatste ronde zijn op 1 september 2018 van start gegaan. Deze projecten zullen de komende 2 jaar met belangstelling worden gevolgd. Met de start van deze projecten is er een einde gekomen aan de Sportimpulsregeling. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Overzicht van projecten
Alle gehonoreerde projecten hebben op de website van ZonMw een eigen projectpagina. Hierop is een samenvatting van het project te vinden. Gedurende de projectperiode van 2 jaar wordt de pagina aangevuld met behaalde resultaten. Daarnaast zijn er totaaloverzichten beschikbaar van alle goedgekeurde projecten vanaf 2012.

Inspiratie
Vanaf de start van de Sportimpuls in 2012 zijn er heel veel mooie projecten opgezet, zijn mensen in beweging gebracht en hebben we lessen geleerd en ervaringen opgedaan die we graag met u delen: Sportimpuls: een beweging in gang gezet.

De partners 
ZonMw is verantwoordelijk voor het subsidieproces. NOC*NSF en Kenniscentrum Sport zijn betrokken als adviserende partijen.

Vragen over projecten
Neem contact op met ZonMw via sportimpuls@zonmw.nl of kijk op de website.

Vragen over interventies
Neem contact op met Kenniscentrum Sport of kijk op de website.

Procesbegeleiding
Startende projecten kunnen procesbegeleiding krijgen. Neem hiervoor contact op met het ondersteuningspunt Sportimpuls, onder leiding van NOC*NSF via sportimpuls@nocnsf.nl of 06-23271773. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.