Sport en bewegen in de buurt

Veelgestelde vragen Sportimpuls

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Deze vragen en antwoorden geven aanvullende informatie op vragen uit het veld. We willen benadrukken dat de oproep zelf en de daarin gestelde eisen leidend zijn voor de beoordeling van uw aanvraag. Er vindt regelmatig een update plaats.

- Veelgestelde vragen Sportimpuls regulier
- Veelgestelde vragen Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten
Veelgestelde vragen Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht