Sport en bewegen in de buurt

Wat is de Sportimpuls?

 - Sport en Bewegen in de Buurt

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen.

De Sportimpuls bestaat naast de ‘reguliere’ ronde ook uit de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht.

Wie kan een Sportimpuls aanvragen?
Organisaties die lokaal sport- en beweegaanbod organiseren kunnen een aanvraag indienen voor budget uit de Sportimpuls. De organisatie moet tenminste twee jaar aantoonbare ervaring hebben in het zelf lokaal uitvoeren en organiseren van sport- en beweegaanbod in de gemeente (of regio) waar de subsidieaanvraag zich op richt. De organisatie moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Wanneer kan ik een Sportimpuls aanvragen?
De aanvraagperiode voor de Sportimpuls 2018 is verstreken.

Hoe kan ik een Sportimpuls aanvragen?
Ga naar de procedure Sportimpuls

Welk sport- en beweegaanbod (interventie) kan ik aanvragen?
Ga naar de menukaart Sportimpuls

Welke ondersteuning is er beschikbaar?
- Buurtscan en Buurtactieplan
- Zelfscan
- Lokaal Sportimpuls advies
- Monitoring en evaluatie in een aanvraag Sportimpuls
- Tipsheet Borging
- Filmpje Hoe vergroot ik de kans op financiering voor mijn sport- en beweegproject?
Allesoversport.nl voor informatie over thema's als borging, werving, monitoring en evaluatie

Meer informatie?
Bekijk de veelgestelde vragen

Inspiratie reguliere Sportimpuls?
Er zijn inmiddels zes ronden geweest (in 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017). Lees de samenvattingen van deze projecten. Op 1 september 2017 zijn de projecten uit de zesde ronde van start gegaan. Kijk op de website van ZonMw voor meer informatie en een overzicht van deze projecten.