Sport en bewegen in de buurt
voetbal - Sport en Bewegen in de Buurt

Wat is de Sportimpuls?

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen.

De Sportimpuls 2015 kent naast de ‘reguliere’ ronde (3,5 miljoen euro) nog twee specifieke rondes: de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (4 miljoen euro) en de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (1,5 miljoen euro).

Wie kan een Sportimpuls aanvragen?
Organisaties die lokaal sport- en beweegaanbod organiseren kunnen een aanvraag indienen voor budget uit de Sportimpuls. De organisatie moet tenminste twee jaar aantoonbare ervaring hebben in het zelf lokaal uitvoeren en organiseren van sport- en beweegaanbod in de gemeente (of regio) waar de subsidieaanvraag zich op richt. De organisatie moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Wanneer kan ik een Sportimpuls aanvragen?
Begin 2016 kun je weer een Sportimpuls indienen. Houd begin februari 2016 de website in de gaten voor de openstelling van de subsidieronde.

Hoe kan ik een Sportimpuls aanvragen?
Ga naar de procedure Sportimpuls

Welk sport- en beweegaanbod (interventie) kan ik aanvragen?
Ga naar de menukaart Sportimpuls

Welke ondersteuning is er beschikbaar?
- Themadossier Borging
- Factsheet Monitoring en Evaluatie
- Buurtscan en Buurtactieplan
- Zelfscan
- Lokaal Sportimpuls advies via de OOSI

Meer informatie?
Bekijk de veelgestelde vragen

Inspiratie reguliere Sportimpuls?
Er zijn inmiddels vier Sportimpuls ronden geweest (in 2012, 2013, 2014 en 2015). Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten 2012 en 2013 en het overzicht van gehonoreerde projecten 2014. Lees ook de samenvattingen van deze projecten. Kijk op sportopdekaart voor een landkaartje met de verdeling van de projecten over Nederland. 

Laat u inspireren door deze voorbeelden.