Sport en bewegen in de buurt

Wat is de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten?

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Het kabinet heeft ook dit jaar extra middelen beschikbaar gesteld om in het armoede- en schuldenbeleid te investeren. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de sportparticipatie van jongeren uit gezinnen met een laag inkomen achterblijft.

De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (Jilib) volgt grotendeels de ‘reguliere’ Sportimpuls, met daarbij enkel de volgende aanvullingen:

  • een aanvraag moet gericht zijn op 0 – 21 jarigen (en ouders) in lage inkomensbuurten én
  • de aanvraag moet aansluiten bij het gemeentelijk armoedebeleid én
  • ouderbetrokkenheid moet uitgewerkt zijn.

Wie kan een Sportimpuls Jilib aanvragen?
Organisaties die lokaal sport- en beweegaanbod organiseren kunnen een aanvraag indienen voor budget uit de Sportimpuls. De organisatie moet tenminste twee jaar aantoonbare ervaring hebben in het zelf lokaal uitvoeren en organiseren van sport- en beweegaanbod in de gemeente (of regio) waar de subsidieaanvraag zich op richt. De organisatie moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Wanneer kan ik een Sportimpuls Jilib aanvragen?
De aanvraagperiode voor de Sportimpuls 2018 is verstreken.

Wanneer is er sprake van een laag inkomen?
De definitie die veel wordt gehanteerd, is een besteedbaar inkomen dat onder de norm van 120% van het sociale minimum ligt. Per gemeente kan de norm verschuiven tussen 110 en 130% om in aanmerking te komen voor bepaalde regelingen.

Hoe kan ik een Sportimpuls Jilib aanvragen?
Ga naar de procedure Sportimpuls

Welk sport- en beweegaanbod (interventie) kan ik voor Sportimpuls Jilib aanvragen?
Ga naar de menukaart Sportimpuls

Welke ondersteuning is er beschikbaar?
Filmpje Jeugd in lage inkomensbuurten
Filmpje ouderbetrokkenheid
Filmpje doelgroep 12 – 21 jaar
Buurtscan en Buurtactieplan
- Zelfscan
- Lokaal Sportimpuls advies
- Monitoring en evaluatie in een aanvraag Sportimpuls
- Tipsheet Borging
- Factsheet jeugd-armoede-sport
- Filmpje Hoe vergroot ik de kans op financiering voor mijn sport- en beweegproject?
- Allesoversport.nl voor informatie over thema's als borging, werving, monitoring en evaluatie

Inspiratie Sportimpuls Jilib?
Er zijn inmiddels vier ronden geweest (in 2014, 2015, 2016 en 2017). Lees de samenvattingen van deze projecten. Op 1 september 2017 zijn de projecten uit de vierde ronde van start gegaan. Kijk op de website van ZonMw voor meer informatie en een overzicht van deze projecten.