Sport en bewegen in de buurt

Wil jij deelnemen aan de Community of Practice

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Sportief bewegen tussen beleid en praktijk. Sport is goed voor de gezondheid en heeft tegelijk grote betekenis voor andere maatschappelijke opgaven zoals eenzaamheid bij ouderen, integratie van vluchtelingen, tegengaan van overgewicht. Vanuit het nationaal sportakkoord zijn o.a. buurtsportcoaches belangrijke schakels op lokaal niveau. De inzet hiervan wordt mogelijk gemaakt vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties. Om de impact van de regeling zo groot mogelijk te maken, zoekt het ministerie van VWS mensen uit de praktijk en uit het beleid die deel willen nemen aan een bijzondere Community of Practice (CoP). De CoP Sportief bewegen tussen beleid en praktijk evalueert en adviseert over bijstelling van de BSC/lokale sportbeleid.

Downloads Wil jij deelnemen aan de Community of Practice