Sport en bewegen in de buurt

Vooruitblik op de Sportimpuls 2015

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Op 10 april en 3 juni zijn de inschrijfperiodes voor het indienen van Sportimpuls 2014-aanvragen gesloten. Volgend jaar kunnen lokale sport- en beweegaanbieders opnieuw aanvragen indienen voor de Sportimpuls 2015. Een korte vooruitblik op de komende ronde.

Ook in 2015 worden drie verschillende rondes van de Sportimpuls opengesteld voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen, namelijk:

  • de reguliere Sportimpuls richt zich op alle doelgroepen;
  • de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht richt zich op kinderen van 0 tot 4 jaar en van 12 tot 18 jaar met overgewicht en obesitas; en
  • de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten richt zich op jongeren (en hun ouders) die wonen in buurten of wijken met een laag inkomen.

Naar verwachting staat de inschrijftermijn van de drie Sportimpulsen open van medio februari tot en met eind april 2015. Zodra de precieze inschrijftermijn bekend is kunt u het terugvinden op deze website.

In 2015 komt in totaal ongeveer 9 miljoen euro beschikbaar voor lokale Sportimpuls projecten. Dit bedrag is als volgt verdeeld: Sportimpuls Regulier 3,5 miljoen euro, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 1,5 miljoen euro en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten  4 miljoen euro.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2014 en criteria voor deze drie Sportimpulsen worden begin 2015 bekend gemaakt op deze website.