Sport en bewegen in de buurt

Vooraankondiging Sportimpuls 2015

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Ben je een lokale sport- en beweegaanbieder en wil je in jouw buurt meer mensen aan het sporten en bewegen krijgen? Bereid je dan alvast voor, want vanaf medio februari 2015 kunnen weer aanvragen ingediend worden voor de Sportimpuls.

Je kunt nu al stappen ondernemen. Denk hierbij aan het ophalen van de wensen en behoeften van de doelgroep of aan het oriënteren op passend sport- en beweegaanbod van de Menukaart Sportimpuls 2015. Daarnaast kun je alvast  contact opnemen met de gemeente, relevante samenwerkingspartners en de eigenaar van het sport- en beweegaanbod dat je wilt gaan uitvoeren. Met deze input en afstemming kun je in februari (wanneer de criteria bekend zijn) meteen aan de slag met het opstellen van een aanvraag.

Drie rondes in één

Met de Sportimpuls kunt u mensen activeren die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen. Hiervoor worden drie verschillende rondes opengesteld:

De ronde zal 12 februari opengesteld worden en de deadline is 16 april 2015. In de criteria zijn geen grote veranderingen te verwachten ten opzichte van vorig jaar. Eventuele wijzigingen worden eind december gecommuniceerd. Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf dan een account aanmaken bij ZonMw.

Beschikbaar budget

In 2015 komt in totaal ongeveer 9 miljoen euro beschikbaar voor lokale Sportimpuls projecten. Dit bedrag is als volgt verdeeld: Sportimpuls 3,5 miljoen euro, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 1,5 miljoen euro en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 4 miljoen euro.

Meer informatie

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar sportimpuls@zonmw.nl.
Wilt u lokale ondersteuning? Neem contact op met de Sportimpulsadviseur in uw regio.
Voor meer informatie over Sportimpuls en Sport en bewegen in de buurt: www.sportindebuurt.nl

Uiterlijk 12 februari 2015 is bekend welk sport- en beweegaanbod definitief op de Menukaart Sportimpuls 2015 staat. Tot die tijd is er voor (potentiële) aanvragers een tijdelijke lijst opgesteld welke regelmatig ge-update wordt. Bekijk voor de Sportimpuls en de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten de tijdelijke Menukaart Sportimpuls en voor de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht de tijdelijke Menukaart Sportimpuls KSG.