Sport en bewegen in de buurt

Video ‘De Haamen’ online

 - Sport en Bewegen in de Buurt

‘De burger aan zet’, ‘Van Rijk naar gemeenten’, ‘De drie decentralisaties’. Je hebt vast een van deze uitspraken wel eens gelezen in de krant of gehoord tijdens een bijeenkomst. Maar hoe kan je de vertaling maken naar de sport- en beweegsector? Het filmpje en de database beschrijving over praktijkvoorbeeld ‘De Haamen’ laat zien welke kansen er zijn.

Op Sportlandgoed De Haamen in gemeente Beek is alles in beweging: de omgeving, de programmering, de samenwerking en de mensen. De Haamen heeft een breed aanbod voor jeugd en volwassenen, onder andere voetbal, honk- en softbal, atletiek, handbal en zwemmen. Daarnaast richt De Haamen zich specifiek op mensen met een beperking met activiteiten zoals wandelen onder begeleiding, zwemmen voor mensen met een (lichamelijke) beperking, bewegen voor ouderen, buiten fitness en sporten met een fysiotherapeut. Ook speelt De Haamen vanuit de AWBZ een rol binnen de dagopvang van lichamelijk en verstandelijk gehandicapten.

De Haamen heeft de ambitie om meer te zijn dan alleen een sportcomplex. Er is bijvoorbeeld veel aandacht voor de ontwikkeling van vrijwilligers en men heeft de ambitie om op het terrein werkplekken te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Kortom, voldoende mogelijkheden om met sport en bewegen de verbinding te maken met de drie decentralisaties. Buurtsportcoach Vivian Dijkstra is in dit geheel de schakel tussen de aanbieder en de deelnemer en kijkt samen met de verenigingen wat hun mogelijkheden en kansen zijn: “Door bijvoorbeeld de sport-zorg programma’s samen met professionals te organiseren kunnen we krachten bundelen en op één locatie slimmer organiseren”, aldus Vivian.

Bekijk hier het filmpje en de database beschrijving.