Sport en bewegen in de buurt

Verbinden staat centraal in het beroep buurtsportcoach

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Buurtsportcoaches vinden dat zij als beroepsgroep vooral verbindende (62%) en assertieve (56%) eigenschappen gemeenschappelijk hebben. Buurtsportcoaches vinden communiceren (68%) en samenwerken (50%) de belangrijkste vaardigheden die een goede buurtsportcoach moet bezitten. Daarnaast heeft een goede buurtsportcoach kennis over de doelgroep (55%). Werkgevers van buurtsportcoaches schetsen hetzelfde profiel van een buurtsportcoach.

Dit blijkt uit een eerste peiling van het Mulier Instituut onder een panel van buurtsportcoaches en onder een panel van werkgevers van buurtsportcoaches. De panels zijn in 2018 door het Mulier Instituut opgezet met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Relevante thema’s en ontwikkelingen kunnen door het bevragen van buurtsportcoaches en werkgevers in beeld worden gebracht.

Andere resultaten uit de peilingen:

  • Buurtsportcoaches vinden bijna allemaal dat zij aan het door henzelf geschetste profiel van een goede buurtsportcoach helemaal of merendeels voldoen.
  • Bijna alle buurtsportcoaches halen voldoening uit hun werk (95%) en vinden dat zij voldoende werkervaring hebben om hun functie goed uit te kunnen oefenen (90%).
  • Buurtsportcoaches willen zich graag (verder) ontwikkelen (98%), met name in monitoren en evalueren (45%).
  • Vier op de vijf werkgevers houden zich veel bezig met de professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van hun buurtsportcoaches (80-85%).
  • 71 procent van de werkgevers wil zelf ondersteund worden, met name op het gebied van monitoring en evaluatie van de inzet van buurtsportcoaches (49%).

Factsheet ‘Het beroep van de buurtsportcoach’
Factsheet ‘Werkgevers van buurtsportcoaches’

Neem voor meer informatie contact op met Jorien Slot-Heijs.