Sport en bewegen in de buurt

Tipsheet succesvolle inzet buurtsportcoach

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Deze tipsheet is primair bedoeld voor gemeenten en werkgevers van buurtsportcoaches. De tips zijn echter ook waardevol voor buurtsportcoaches zelf, met name als input voor een gesprek met hun gemeente of werkgever. De inhoud is tot stand gekomen op basis van diverse gesprekken en contacten van Kenniscentrum Sport met zowel buurtsportcoaches, gemeenten (opdrachtgevers) en werkgevers van buurtsportcoaches en evaluatie-onderzoek van Mulier Instituut in samenwerking met Sportkunde-opleidingen.

Open de tipsheet om verder te lezen over wat de succesfactoren en bijbehorende tips zijn en hoe je deze moet gebruiken.