Sport en bewegen in de buurt

Sportimpulsprojecten beklijven

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Uit een onderzoek naar de borging van de 339 projecten die in de eerste fase van de Sportimpuls (2012-2013) zijn gestart, blijkt dat de Sportimpuls leidt tot een groter sportaanbod, een toename van het aantal leden bij sportverenigingen en een betere samenwerking tussen partners zoals de gemeente, de buurtsportcoach en de sportvereniging.

In dit artikel leest u meer over de borging van twee projecten uit de eerste ronde.