Sport en bewegen in de buurt

Spelenderwijs bewegen met de allerkleinsten loont!

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Met bewegen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Door vroeg te investeren in bewegen, wordt de basis gelegd voor een actief leven. Kinderen ervaren zo bovendien van jongs af aan dat bewegen leuk is.

Het is daarom ook niet voor niets dat er al diverse interventies zijn die zich richten op de jongste doelgroep, de 0-4 jarigen. Het stimuleren van bewegen voor 0-4 jarigen is o.a. belangrijk voor: het aanleren van persoonlijke, sociale en emotionele vaardigheden, de bot- en spierontwikkeling, de ontwikkeling van motorische vaardigheden en de preventie van overgewicht. Het beweeggedrag van jonge kinderen wordt in sterke mate bepaald door de fysieke (ruimtelijke inrichting en ook beeldschermgebruik) en de sociale omgeving: wanneer iedereen in de omgeving van het kind een actieve leefstijl stimuleert, komt dit gedrag vaker voor. Voor professionals is het van groot belang dat er een nauwe samenwerking is met de verschillende netwerkpartners, maar ook met de ouders. Hoe pak je dit aan en welke aanpakken kun je inzetten? In dit artikel krijg je tips die je op weg helpen.