Sport en bewegen in de buurt

Nieuw op Gezondekinderopvang.nl: bso

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Vanaf nu is op Gezondekinderopvang.nl ook voor de buitenschoolse opvang (bso) praktische informatie te vinden. Zo biedt Gezondekinderopvang.nl organisaties voor de opvang van zowel 0-4 jarigen als 4-12 jarigen handvatten om structureel te werken aan een gezonde leefstijl. De teksten voor de nieuwe themapagina’s zijn ontwikkeld met de kennisinstituten waaronder Kenniscentrum Sport.

Elf leefstijlthema’s zijn uitgewerkt in concrete activiteiten op de vier pijlers. Die pijlers zijn: beleid maken en actualiseren, kennis en vaardigheden van kinderen en medewerkers ontwikkelen, de fysieke en sociale omgeving inrichten en het vroegtijdig signaleren van risico’s voor gezonde leefstijl. Op Gezondekinderopvang.nl vind je voor de bso een extra thema, namelijk hoe je aan de slag gaat met preventie van middelengebruik. Neem een kijkje bij de thema’s 4-12 jaar. Op deze site lees je ook alles over de aanpak en scholing van Gezonde Kinderopvang.