Sport en bewegen in de buurt

Magazine BUURTSPORTCOACH. Kwetsbare doelgroepen

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Met trots presenteert Sport en Bewegen in de Buurt tijdens de Nationale Kennisdag in Utrecht het magazine BUURTSPORTCOACH. Kwetsbare doelgroepen. Het magazine laat het werk zien van de buurtsportcoaches en hoe zij de ontmoetingen met kwetsbare doelgroepen realiseren, met als doel zo veel mogelijk Nederlanders mee te laten doen in de maatschappij. Sport en bewegen wordt hiervoor als vliegwiel gebruikt.

Het is niet altijd makkelijk om voor de meer kwetsbaren een passend sport- en beweegaanbod te creëren. Voor de buurtsportcoaches is het een grote uitdaging mensen die minder sporten en bewegen te bereiken. Door samen te werken met bijvoorbeeld de sociale wijkteams of huisartsen lukt dat steeds beter.

Wat het werk van de buurtsportcoach zo bijzonder maakt is dat zij maatwerk kunnen en mogen leveren. Sporten met kinderen in achterstandswijken in Sneek of wandelen met senioren in Emmen. De buurtsportcoach speelt in op dat wat nodig is en zoekt hierbij de juiste partners. De kracht van samenwerking! Niks hokjesdenken, maar juist met open blik kijken naar de mogelijkheden.

BUURTSPORTCOACH magazine Kwetsbare doelgroepen uitreiking bewerkt2

Uitreiking magazine, v.l.n.r.: Esther van den Bor, combinatiefunctionaris/beweegmakelaar Weert, André de Jeu, directeur Vereniging Sport en Gemeenten en Robbert Jaspers, coördinator buurtsportcoaches Soest
Fotograaf: Fréderique Stook

Raak geïnspireerd door de mooie voorbeelden en deel ze met elkaar!

Het magazine is interessant voor alle partijen die zich ambtelijk, bestuurlijk of uitvoerend bezighouden met Sport en Bewegen in de Buurt.

Op www.sportindebuurt.nl is de digitale versie van het magazine te vinden.