Sport en bewegen in de buurt

Landelijke Kennisdag Bewegen op Recept op 5 september

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Al sinds 2012 wordt binnen de gemeente Nieuwegein gewerkt met Bewegen op Recept. Een zeer waardevolle aanpak waarbij zorgprofessionals patiënten doorverwijzen naar sport en beweegactiviteiten in de wijk. Ook op veel andere plaatsen in Nederland worden initiatieven van Bewegen op Recept ontplooid of ontstaan vergelijkbare initiatieven waarbij sport en zorg worden verbonden. Hoe gaat het met deze projecten en wat zijn hun ervaringen? Wat kunnen we van deze projecten leren en welke praktijkkennis is al beschikbaar?

De kennisdag is bedoeld voor professionals uit praktijk, beleid en onderzoek die ervaring hebben met initiatieven zoals Bewegen op Recept of vergelijkbare benaderingen waarbij sport en zorg worden verbonden.

Het belooft een interessante dag te worden met keynote sprekers Carl Verheijen (directeur van het Institute for Positive Health) en prof. dr. Koen Breedveld (directeur van het Mulier Instituut). Vervolgens kunt u kiezen uit verschillende themasessies waarna de dag afsluit met een interactief vraaggesprek met Mariken Leurs (ministerie van VWS), André de Jeu (Vereniging Sport en Gemeenten) en Willemijn Baken (Kenniscentrum Sport). U bent van harte uitgenodigd om aan deze kennisdag deel te nemen, ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.

Via onderstaande link vindt u meer informatie over de kennisdag en vindt u ook de link naar het aanmeldformulier:

http://www.mulierinstituut.nl/actueel/evenement/landelijke-kennisdag-bewegen-op-recept/