Sport en bewegen in de buurt

Informatiebijeenkomst Sportimpuls ronde 2018

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Wat zijn de wijzigingen binnen de Sportimpuls 2018 ten opzichte van ronde 2017? Hoe kun je als lokale sport- en beweegaanbieder tot een succesvolle aanvraag komen? Welke partners zijn er betrokken en hoe kun je elkaar versterken? Enkele vragen die tijdens de informatiebijeenkomst Sportimpuls ronde 2018 op 15 januari 2018 centraal staan. Schrijf u snel in!

Ronde 2018
Na zes succesvolle jaren is de voorbereiding van de Sportimpuls 2018 in volle gang. Van 8 januari t/m 22 februari 2018 kunnen lokale sport- en beweegaanbieders wederom een aanvraag indienen voor de Sportimpuls regulier (in 2018 alleen voor de doelgroepen mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen), Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. In deze periode doen zij een beroep op de kennis en kunde van de betrokken interventie-eigenaren, gemeenten, sportbonden en ondersteunende organisaties.

Informatiebijeenkomst
Om deze rol zo goed mogelijk te kunnen vervullen nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst Sportimpuls ronde 2018, op 15 januari 2018 in Utrecht. Deze informatiebijeenkomst geeft u inzicht in de kaders, veranderingen en mogelijkheden van de Sportimpuls 2018, maar biedt u ook de mogelijkheid om kennis te maken en samenwerkingen aan te gaan met de betrokken partners (Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, VSG en ZonMw), aanwezige interventie-eigenaren, sportbonden, gemeenten en andere ondersteunende organisaties.

Programma
09.30u – 10.00u Ontvangst met koffie en thee: de partners staan al voor u klaar
10.00u – 11.45u Wat biedt de Sportimpuls 2018?
ZonMw, Kenniscentrum Sport en NOC*NSF vertellen over de veranderingen en aandachtspunten en gaan in op uw vragen. Hierbij kunt u in gesprek gaan met specialisten en ervaringsdeskundigen uit de praktijk.
11.45u – 13.00u Netwerklunch
Vanaf 13.00u     Mogelijkheid tot persoonlijk gesprek m.b.t. uw aanvraag

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd en wilt u graag aanwezig zijn? Mail dan uiterlijk 11 januari 2018 uw naam, organisatie, functie en telefoonnummer naar sportimpuls@nocnsf.nl.
Deelname is gratis, vanwege een beperkt aantal plaatsen vragen wij u alleen aan te melden als u ook daadwerkelijk komt.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in DeWeerelt, Orteliuslaan 1041 in Utrecht (let op: beperkte parkeergelegenheid).

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met het Ondersteuningsteam van NOC*NSF via sportimpuls@nocnsf.nl of 06-23271773.