Sport en bewegen in de buurt

Genomineerden Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2016 bekend

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Voor de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2016 zijn uit de 41 aanmeldingen in de regionale voorronde vier genomineerden geselecteerd. De vier regionale winnaars zijn: Jack Kamminga (Noord), Lisanne Huijzendveld (West), Rudolf Huberts (Oost) en Willy de Nooijer (Zuid). Tijdens de Buurtsportcoachdag op 16 juni in Utrecht bepaalt het publiek wie de winnaar is.

Jack Kamminga

Jack Kamminga is de altijd goed gehumeurde buurtsportcoach uit Bellingwedde die sport en bewegen succesvol verbindt met gezondheid en leefbaarheid in de dorpen. Hij wordt omschreven als betrokken, ondernemend, enthousiast, sociaal, creatief en zeer proactief. Dit resulteert in een goede samenwerking met zorgverleners, scholen, bewonersinitiatieven en natuurlijk sportverenigingen. Jack stimuleert verenigingen om te innoveren, ziet altijd kansen en is in staat om buiten de kaders te denken. Hiermee zorgt hij niet alleen voor vernieuwing en verdieping van de sport, maar ook voor extra inkomsten via fondsenwerving en subsidies.

Lisanne Huijzendveld

Lisanne Huijzendveld wordt een verbinder pur sang genoemd. Ze heeft alle partijen in de wijk Soesterkwartier in Amersfoort weten te overtuigen van het belang van bewegen: van wijkagent tot zorgverleners, van lokale ondernemers tot het buurtnetwerk. Lisanne slaagt erin nieuw aanbod te ontwikkelen en te borgen voor de kwetsbare doelgroepen in deze volkswijk. Zij is hierin succesvol doordat ze niet alleen samenwerkingspartners kan overtuigen, maar ook de doelgroep zelf weet te motiveren en te betrekken. Door de inzet van Lisanne is het laagdrempelig beweegaanbod in de wijk enorm gestegen, evenals de betrokkenheid van zowel verenigingen als buurtbewoners.

Rudolf Huberts

Rudolf Huberts is gekozen als winnaar van regio Oost, omdat zijn unieke werkwijze in Oldebroek een voorbeeld is voor anderen. Rudolf is coördinator van een team combinatiefunctionarissen die hij allemaal op hun kracht weet in te zetten. Hij is bewust bezig met belangrijke thema’s zoals kwaliteit en zichtbaarheid. Bijvoorbeeld door het vaststellen van de kernwaarden van zijn team, goede monitoring van activiteiten en brede communicatie over ‘Goed bezig Oldebroek’ en hun concrete resultaten. Daarnaast zoekt en vindt Rudolf afstemming met andere gemeenten en is hij bezig met (financiële) borging van de activiteiten.

Willy de Nooijer

Willy de Nooijer is buurtsportcoach bij Fysiofitness De Driehoek in Serooskerke (gemeente Veere). Willy wordt getypeerd als buurtsportcoach die naast de deelnemers gaat staan. Ze staat bij sportverenigingen, Stichting Welzijn Veere en de Veersche Huisartsen Coöperatie bekend om haar goede begeleiding en vanwege het feit dat ze deelnemers uitdaagt om niet alleen in beweging te komen maar vooral in beweging te blijven. Bijvoorbeeld bij een vereniging of structurele activiteit. Leden van lokale sportverenigingen kunnen bij haar herstellen van een blessure, of bij slecht weer gebruik maken van een nevenlocatie van De Driehoek. En dankzij Willy richt dit Fitvak Preventiecentrum zich sinds kort ook op mensen met diabetes en niet-aangeboren-hersenletsel.

Regionale voorronde
Dit jaar is er voor de eerste keer een regionale voorronde georganiseerd voor de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2016. De provinciale sportorganisaties hebben aan de hand van vastgestelde criteria in hun eigen regio een winnaar gekozen en hun keuze beargumenteerd. Van alle vier de regionale winnaars wordt een filmpje gemaakt. Deze filmpjes worden vertoond op de Buurtsportcoachdag 16 juni.

  • Noord: Provinciale Sportorganisaties van Groningen, Friesland en Drenthe
  • West: Provinciale Sportorganisaties van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht 
  • Oost: Provinciale Sportorganisaties van Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Zuid: Provinciale Sportorganisaties van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland

Buurtsportcoach en combinatiefunctionaris
Een combinatiefunctionaris werkt in een gemeente aan een betere samenwerking tussen organisaties in de sectoren sport-onderwijs of cultuur-onderwijs. Een buurtsportcoach legt de verbinding tussen sport- en beweegaanbieders met andere sectoren zoals welzijn, zorg, gezondheid, bedrijven, buitenschoolse opvang, kinderopvang en onderwijs. Beiden moeten beschikken over onder andere verbindend en organiserend vermogen, communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en professionaliteit. De Stimuleringsprijs is bedoeld voor een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris die zich onderscheidt van zijn collega’s en inspirerend is voor anderen.

Publieksprijs
De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris is een publieksprijs. Tijdens de Buurtsportcoachdag in Utrecht stellen de genomineerden zich persoonlijk voor aan het publiek, wordt hun filmpje vertoond en mogen alle aanwezigen stemmen. De winnaar krijgt voor zijn of haar werk een mooi aandenken en een stimuleringsprijs ter waarde van € 1.500,-. Deze prijs is bedoeld om te investeren in het werk.

VWS-Programma Sport en Bewegen in de Buurt
Het meerjarenprogramma Sport en Bewegen in de Buurt stimuleert een vraaggericht en op maat lokaal sport- en beweegaanbod. Het programma doet dit door middel van de inzet van extra buurtsportcoaches vanuit gemeenten, een Sportimpuls voor sport- en beweegaanbieders en ondersteuning op beleid en uitvoering daarvan. Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door VSG, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport samen met ZonMw. Bestuurlijke partners zijn het ministerie van VWS, VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL.