Sport en bewegen in de buurt

Feiten en cijfers over sport en bewegen van mensen met een beperking

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Kenniscentrum Sport en Mulier Instituut hebben zes factsheets uitgebracht over sport en bewegen voor mensen met diverse soorten beperkingen. De sportdeelname van mensen met een beperking blijft vaak achter op de sportdeelname van mensen zonder beperking. Onder verschillende doelgroepen van mensen met een beperking is ook verschil te zien in sportdeelname, motieven en belemmeringen, stimulansen, en manieren om de doelgroep te bereiken.

De factsheets zijn ingedeeld naar mensen met een chronische aandoening, lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, gedragsproblemen en/of autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en kinderen met een beperking. In de factsheets is kennis gebundeld over sportdeelname, praktische tips voor elke doelgroep en een overzicht hoe en waar je de doelgroep het beste kunt bereiken. Voor meer informatie wordt verwezen naar relevante en actuele bronnen.

Lees meer