Sport en bewegen in de buurt

Eerste exemplaar magazine Grenzeloos actief uitgereikt op Nationale Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Tijdens de Nationale Kennisdag van het programma Sport en Bewegen in de Buurt in Omnisport Apeldoorn is het magazine Grenzeloos actief officieel aangeboden aan Marc van de Kuilen, rolstoelbasketballer, maakte op de Paralympische Spelen in Rio zijn debuut en Patrick Renkema, deelnemer NOC*NSF programma Samen voor Goud. Dagvoorzitter en voormalig profwielrenster Marijn de Vries steldehen een aantal vragen, waarna programmamanager Grenzeloos actief Rita van Driel beiden een exemplaar van het magazine overhandigde.

Het magazine Grenzeloos actief omvat verhalen en portretten over onder andere de mogelijkheden en het belang van regionale samenwerking tussen gemeenten, sportorganisaties en lokale netwerken binnen onderwijs, zorg, revalidatie, welzijn en sport en het matchen van vraag en aanbod van sport en bewegen voor mensen met een beperking. Ook wordt de rol van buurtsportcoaches belicht in het begeleiden van mensen met een beperking naar geschikt sport- en beweegaanbod bij hen in de buurt en de coaching door Paralympische sporters van mensen met een beperking die willen starten met sporten. Het magazine wordt als een speciale editie uitgegeven binnen het programma Sport en Bewegen in de Buurt en is een vervolg op de eerdere Buurtsportcoach magazines.

“Ik ben gekoppeld aan coach Marc van de Kuilen. Hij heeft mij uitgenodigd om een rolstoelbasketbalwedstrijd ter voorbereiding op Rio bij te wonen. Daar kreeg ik enorm veel energie van en dacht meteen ik moet ook door met mijn sport.” Patrick Renkema, deelnemer Samen voor Goud en een van de geportretteerden in het magazine Grenzeloos actief.


Nationale Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt
Het thema van de Kennisdag is: samenwerken sport en zorg bereikt kwetsbare groepen. Hoe betrek je als gemeente kwetsbare groepen bij sport- en beweegactiviteiten? Wat kan de buurtsportcoach daarbij betekenen? Veel voorbeelden uit praktijk en onderzoek laten zien dat een goede samenwerking tussen sport en zorg en het inzetten van sport als middel het mogelijk maakt om kwetsbare groepen te bereiken. In diverse workshops en tijdens een plenaire discussie krijgen de circa 150 deelnemers -primair beleidsmedewerkers gemeenten- praktijkvoorbeelden en tips om zelf met dit thema aan de slag te gaan.

Over Grenzeloos actief
Het programma Grenzeloos actief streeft er naar dat in 2019 mensen met een beperking die willen sporten of bewegen passend en toegankelijk aanbod in de buurt kunnen vinden. Daarom is er voor gekozen om op een landelijk dekkende structuur in te zetten, die bestaat uit ongeveer 43 regionale samenwerkingsverbanden die zelfstandig gecontinueerd kunnen worden. Binnen deze structuur wordt het sport- en beweegaanbod op 430 locaties verbeterd of ontwikkeld. Daarnaast worden de vraag naar en het aanbod van sporten en bewegen voor mensen met een beperking beter op elkaar afgestemd.
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is financier van het programma Grenzeloos actief. Het programma wordt uitgevoerd door de volgende partners: NOC*NSF, MEE Nederland, Vereniging Sport en Gemeenten, RIVM, Sportkracht 12 en Kenniscentrum Sport.

Over Sport en Bewegen in de Buurt
Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) wil minister Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl. De inzet van extra Buurtsportcoaches vanuit gemeenten, een Sportimpuls voor sport- en beweegaanbieders en ondersteuning op beleid en uitvoering maken dit lokale maatwerk nog beter mogelijk. De ondersteuning wordt uitgevoerd door Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF, Kenniscentrum Sport en ZonMw. Bestuurlijke partners van SBB zijn het ministerie van VWS, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL.