Sport en bewegen in de buurt

De Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls

 - Sport en Bewegen in de Buurt

De Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls bestaat uit zes regio’s. In deze nieuwsbrief van Sport en Bewegen in de Buurt nemen we een kijkje in regio Noord. Hier vervullen Erik Baas en Linda Demmink samen de rol van lokaal Sportimpuls-adviseur.

Erik Baas is al bijna 25 jaar bij de KNVB in dienst en heeft daar nagenoeg alle afdelingen doorlopen. “Ook ben ik al, van af ik kon lopen, lid van de voetbalvereniging. Eerst als speler, later als leider, trainer, commissielid en scheidsrechter. Uit ervaring ken ik dus de kracht van sport en weet als geen ander hoe belangrijk sporten kan zijn en wat voor positieve uitwerking dit kan hebben op mensen die nu nauwelijks of niet (meer) sporten en bewegen.”

Linda Demmink, 32 jaar, is eveneens werkzaam als verenigingsadviseur bij de KNVB. “Vanuit mijn eerdere functie ben ik al vanaf het begin betrokken bij de Sportimpuls als lokaal ondersteuner. Naast mijn werk besteed ik mijn tijd vooral aan mijn zoon van 5 en daarnaast ben ik veel tijd kwijt aan mijn sport korfbal. Ook ga ik, als er tijd voor is, graag uit eten. Het leuke van werken voor de Sportimpuls is dat we sportbreed actief zijn. Niet alleen voetbalverenigingen, maar ook andere sportverenigingen of sportaanbieders vragen ons om ondersteuning. Het is leerzaam om ook buiten de voetbalwereld actief te zijn. Daar hoor en leer je dingen die we vervolgens kunnen gebruiken om te delen met de voetbalverenigingen. En wat belangrijk is; natuurlijk werkt dit ook andersom.”

Inmiddels gaan de toegekende projecten uit de derde ronde Sportimpuls van start. De aanvragen worden volgens Erik en Linda steeds beter van kwaliteit. Dit heeft vooral te maken met de bekendheid van de regeling. In de eerste twee jaar hebben we hier in samenwerking met de sportraden en gemeenten veel aandacht aan besteed. Dit betaalt zich nu uit in meer kwalitatief goede aanvragen.

Een voorbeeld uit onze regio: Sportwijk Nylân, Leeuwarden
Twee verenigingen, te weten de v.v. Leeuwarder Zwaluwen en de atletiekvereniging Lionitas, van sportcomplex Nylân in Leeuwarden liepen al enige tijd met het idee om meer te doen met de wijk en haar bewoners. Nylân is één van de aandachtswijken. Ze hadden al meerdere bijeenkomsten georganiseerd, zowel met de andere sportverenigingen op het complex als met welzijnsorganisaties, de gemeente, de wijk/het wijkpanel, het onderwijs en de woningbouwcorporaties. Centraal in deze bijeenkomsten stond het informeren en enthousiasmeren en de vraag wie mee wilde doen om meer samenwerking op het terrein van sporten, bewegen in de wijk voor elkaar te krijgen. Dit is gelukt, maar liefst 7 sportverenigingen hebben verklaard mee te willen doen. Verenigingen voor atletiek, voetbal (twee clubs), korfbal, jeu de boule, tennis en badminton. Deze verenigingen bestrijken een gevarieerd aanbod van sporten, die door jong en oud beoefend kunnen worden. Daarnaast hebben directe samenwerkingspartijen zoals gemeente, scholen, de welzijnsorganisatie en het wijkcentrum zich aangesloten bij de plannen. De bewoners merken nu concreet nog niet zoveel van deze initiatieven tussen de sportverenigingen, wijk, scholen en instellingen, maar dat is een kwestie van tijd en geld. Daarom is er voor dit project een Sportimpuls aanvraag ingediend. OOSI- Noord heeft de initiatiefnemers geholpen bij het volgen van de procedure om tot een kansrijke Sportimpuls aanvraag te komen. Begin september kwam de toekenningsbrief van ZonMw binnen, het project kan nu verder worden uitgewerkt. Het is de bedoeling dat het sportpark wat nu als het ware aan de wijk ‘hangt’ net als in de jaren zestig en zeventig weer een plek wordt waar naast bewegen mensen elkaar ook buiten sportactiviteiten kunnen ontmoeten. Het doel is om een sport- en beweegaanbod te creëren dat aansluit bij de behoefte en de ideeën van wijkbewoners. Daarbij willen de sportverenigingen samenwerken met de al eerder genoemde partijen in de wijk. Het is de bedoeling dat het sportaanbod in de toekomst laagdrempelig aangeboden zal worden door middel van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen of bijvoorbeeld een sportpas, die het mogelijk maakt om meerdere sporten te doen. Het moet wat de samenwerkende verenigingen betreft in de toekomst allemaal kunnen.

Woont u in het noorden van het land (Groningen, Friesland, Drenthe, Noordoostpolder of de kop van Overijssel) en heeft u vragen over de Sportimpuls of behoefte aan ondersteuning?
Bel ons op 0513 618964 of stuur een e-mail naar sportimpulsnoord@nocnsf.nl

NOC*NSF heeft mensen vanuit de sport opgeleid die, verdeeld over zes regio’s in Nederland, lokale sport- en beweegaanbieders ondersteunen bij subsidieaanvragen van de Sportimpuls: de ‘Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls’ (OOSI). Iedere aanvrager kan een beroep doen op de OOSI. Dit geldt ook voor aanvragers van de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. Niet alleen tijdens het aanvraagproces, maar ook wanneer een Sportimpuls eenmaal loopt of is afgerond, is de hulp aanwezig.