Sport en bewegen in de buurt

Brede Regeling Combinatiefuncties: 1 miljoen extra!

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat het ministerie van OCW vanaf 1 januari 2019 structureel 1 miljoen euro extra beschikbaar stelt vanuit het cultuurbudget voor het realiseren van extra fte’s aan cultuurcoaches in het kader van de Brede Regeling Combinatiefuncties.

Cultuurcoaches stimuleren cultuurparticipatie in de wijk en helpen kinderen en jongeren met culturele (talent)ontwikkeling. Hun inzet is vooral gericht op mensen die belemmeringen ervaren. Ook kunnen zij amateurorganisaties versterken met het oog op een geschikt aanbod. Door de structurele verhoging kunnen er zo’n 50 extra fte geworven worden. Het totale budget vanuit het ministerie van OCW komt door deze investering op ruim 12 miljoen euro.

Intentieverklaring voor 15 oktober
Gemeenten c.q. de colleges van B&W dienen vóór 15 oktober 2018 een intentieverklaring te ondertekenen. Deze intentieverklaring heeft een duur van 4 jaar, met jaarlijks de mogelijkheid tot tussentijds wijzigen. Gemeenten kunnen aan de Regeling meedoen met een deelnamepercentage dat varieert van 60%, 80%, 100%, 120% tot 140% van het voor hen geldende normbedrag.

Webinar 3 oktober 11.30 uur
Werk je bij een gemeente? Of ben je werkgever van zo’n combinatiefunctionaris? In het webinar Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches praten we je bij over de veranderingen in de regeling. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers. Meld je aan!

Meer info