Sport en bewegen in de buurt

Voortgangsbrief Sport 2018

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Met deze brief informeert minister Bruins de Tweede Kamer over de voortgang van het Nationaal Sportakkoord en de voortgang op lopend beleid (zoals het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ en het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’).

Downloads Voortgangsbrief Sport 2018