Sport en bewegen in de buurt

Samenwerking tussen sportaanbieders en bedrijven op lokaal niveau - tips voor sportaanbieders

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Een sportvereniging heeft zo veel meer te bieden dan trainingen en wedstrijden voor haar leden. Zie je de vereniging als een community, als een plek van verbinding waar samen sporten centraal staat? Deel deze visie en ambitie met mensen, bedrijven, overheden en organisaties in je omgeving. Vertel hen wat je te bieden hebt, hoe je in elkaar steekt en welke rol je wilt vervullen. Wees open over de vragen, behoeften en beperkingen die je hebt als sportorganisatie. Hieruit kunnen mooie samenwerkingen ontstaan die je sportvereniging nog waardevoller kunnen maken dan die al is. Hier vind je een aantal tips om een goede samenwerking met bedrijven op poten te zetten.

Downloads Samenwerking tussen sportaanbieders en bedrijven op...