Sport en bewegen in de buurt

Position statement: langdurig zitten, een nieuwe bedreiging voor onze gezondheid!

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Nog vrijwel onbekend bij het grote publiek is dat langdurig achtereen zitten eveneens gezondheidsrisico's kent, onafhankelijk van het feit of iemand voldoende sport of beweegt. In een maatschappij waarin we steeds vaker worden verleid langdurig te zitten, zowel op het werk als thuis, vormt dit een probleem dat aandacht vraagt van beleidsmakers, werkgevers, werknemers en professionals in preventie en zorg, alsmede de burgers zelf. Met name ons werk, vroeger een belangrijke bron van lichaamsbeweging, is in vele sectoren een bron van bewegingsarmoede geworden, waarbij de aard van het werk ons dwingt urenlang achtereen te zitten. In feite hebben we hier te maken met een nieuw arbeidsrisico, want deze gedwongen bewegingsarmoede brengt ons gezondheidsschade toe. Het goede nieuws is dat dit arbeidsrisico mogelijk met relatief eenvoudige middelen beheersbaar kan worden.

Downloads Position statement: langdurig zitten, een nieuwe bedreiging...

Beschikbare downloads