Sport en bewegen in de buurt

Onderzoek combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in Overijssel

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Afgelopen voorjaar heeft Sportservice Overijssel een provinciaal onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. In samenwerking met de 25 Overijsselse gemeenten zijn 210 combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. In totaal hebben 134 combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches gehoor gegeven aan de oproep om de vragenlijst in te vullen (respons is 64%).

Bekijk de resultaten

Downloads Onderzoek combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches...