Sport en bewegen in de buurt

Meicirculaire gemeentefonds 2013

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Op 31 mei 2013 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de meicirculaire gemeentefonds 2013 gepubliceerd.
 
Deze circulaire informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de gemeentefondsuitkeringen, waaronder de decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties.
 
In 2013 doen 377 gemeenten mee aan de Brede impuls combinatiefuncties. Zij realiseren thans te voorzien 2.760,6 fte’s. Het Rijk draagt hiertoe € 55.212.080 (40%) bij en de gemeenten zorgen lokaal voor € 82.818.120 (60%) cofinanciering.
 
De meicirculaire 2013 kunt u hieronder downloaden. Meer informatie over de Brede impuls combinatiefuncties/Buurtsportcoaches vindt u in de paragrafen 6.7 en 9.8 (bijlage 8).

Downloads Meicirculaire gemeentefonds 2013