Sport en bewegen in de buurt

Magazine Sportief Participeren

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Sport en de Wmo zijn aan elkaar verbonden. VNG, VSG, NISB, Movisie en het ministerie van VWS hebben samengewerkt aan het magazine Sportief Participeren vol ervaringen en goede voorbeelden van deze verbondenheid.

Het doel van het project Sportief participeren is om gemeenten te inspireren om de verbinding tussen sport en Wmo te versterken, zodat meer mensen via sport participeren in de samenleving.

In het gelijknamige magazine zijn ervaringen en goede voorbeelden verzameld over de structurele verbinding tussen sport en bewegen en de Wmo.  

Gemeenten en betrokken organisaties kunnen op deze wijze kennis maken met de mogelijkheden die deze verbinding biedt. Goede voorbeelden, kennis en weetjes zijn gebundeld in dit magazine.  

Downloads Magazine Sportief Participeren