Sport en bewegen in de buurt

Leggen gemeenten een verbinding tussen hun sport- en cultuurbeleid?

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Zowel sport- als cultuurverenigingen kunnen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in hun dorp of stadswijk. Ook organiseren beide diverse activiteiten die onze individuele ontwikkeling en mentale en fysieke gezondheid kunnen bevorderen. Gelet op deze raakvlakken is het voor gemeenten wellicht efficiënt een verbinding te leggen tussen de twee beleidsterreinen. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst vroeg de Nederlandse gemeenten of zij deze link benutten en zo ja, hoe.

Downloads Leggen gemeenten een verbinding tussen hun sport- en...