Sport en bewegen in de buurt

Innovaties in sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Kwetsbare doelgroepen ervaren nog steeds veel drempels bij het gaan sporten en bewegen. Ze kampen veelal met beweegarmoede. Het Ministerie van VWS schreef eind 2016 een competitie uit waarbij ondernemers een offerte uit konden brengen voor innovatieve producten of diensten om kwetsbare groepen in beweging te krijgen en te houden. Op deze zogenoemde SBIR-competitie kwam, met 62 aanvragers, behoorlijk veel respons. We portretteren hier de vijf winnende ondernemers en hun product. En vragen hen om tips.

Downloads Innovaties in sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen

Beschikbare downloads