Sport en bewegen in de buurt

Het Nationaal Sportakkoord

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Met dit Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.