Sport en bewegen in de buurt

Factsheet Ouderbetrokkenheid

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Wil je kinderen een actieve leefstijl aanleren? Dan is het belangrijk de ouders daarbij te betrekken. Kinderen zullen een actieve leefstijl gemakkelijker aanleren en volhouden wanneer hun ouders dit stimuleren en het goede voorbeeld geven. De praktijk wijst uit dat het vaak lastig is voor sport- en beweegaanbieders, buurtsportcoaches en andere professionals in de wijk om ouders te betrekken. Gelukkig zijn er praktijkvoorbeelden bekend en is er kennis beschikbaar die laten zien dat het mogelijk is.

Lees de factsheet online:

Factsheet Ouderbetrokkenheid

Downloads Factsheet Ouderbetrokkenheid