Sport en bewegen in de buurt

Factsheet Gehandicaptensport

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Buurtsportcoaches en Combinatiefunctionarissen hebben een belangrijke rol om meer mensen in beweging te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een beperking aanzienlijk minder sporten dan mensen zonder een beperking. Terwijl sporten en bewegen voor deze doelgroep juist ook heel belangrijk is. Het in beweging brengen van mensen met een beperking vraagt specifieke vaardigheden en gerichte kennis en informatie over deze doelgroep. In deze factsheet vind je achtergrondinformatie vanuit diverse bronnen.

Lees de Factsheet online

Factsheet Gehandicaptensport