Sport en bewegen in de buurt

Challenge Sports: werk- en reïntegratietrajecten

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Een greep uit het aanbod van Challenge Sports:

  •   Tienermoeders en jonge werkloze vrouwen
  •   Reïntegratie van 23 plussers
  •   Begeleiding van langdurige werklozen terug naar school en werk
  •   Ziekte en verzuimbegeleiding werklozen
  •   Direct aan het werk
  •   Leerwerktrajecten