Sport en bewegen in de buurt

Resultaten onderzoek Jeugd, Zorg en Sport

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Sportdeelname kan kwetsbare jongeren positief ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Daarbij moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden, zodat jongeren begrijpelijke, hanteerbare en betekenisvolle sportervaringen hebben. Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat het medicaliseren van sport voor sommige jongeren juist de kracht van sport teniet kan doen, omdat zij het meeste baat hebben bij een sportomgeving waar even geen aandacht is voor hun persoonlijke uitdagingen. De samenwerking tussen jeugdhulp- en sportorganisaties is essentieel om de kracht van sport optimaal te benutten en daarmee de toekomstperspectieven van kwetsbare jeugd te kunnen verbeteren.

Lees meer