Sport en bewegen in de buurt

Actieprogramma Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Dit is een uitgave van de Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt. In dit rapport zijn de acties beschreven die de Taskforce van belang acht om belemmeringen in sport en bewegen in de buurt weg te kunnen nemen. De Taskforce wil niet alleen de Rijksoverheid oproepen in actie te komen om belemmeringen weg te nemen, maar wil ook gebruik maken van het oplossend vermogen van het werkveld zelf. Zowel de Rijksoverheid als het werkveld dienen in actie te komen om belemmeringen aan te pakken.  

Deze acties dienen gericht te zijn op het bevorderen van drie doelstellingen:  

  1. Het optimaal benutten van de beschikbare ruimte in de buurt voor sport en bewegen.
  2. Het optimaal inzetten van de buurtsportcoach.
  3. Het optimaal inzetten van de sportsector om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen.  

Waar mogelijk heeft de Taskforce zelf al acties ingezet om belemmeringen weg te nemen, voor een aantal belemmeringen worden andere partijen expliciet aangesproken en gevraagd actie te ondernemen.

Downloads Actieprogramma Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen...