Sport en bewegen in de buurt

Aan de slag met de buurtsportcoach inclusief handreikingen

 - Sport en Bewegen in de Buurt

“Aan de slag met de buurtsportcoach”, dat is de titel van het eindrapport van de Werkgroep flankerend beleid buurtsportcoaches.

De werkgroep heeft een aantal handreikingen en modellen ontwikkeld
zoals:

  • een stappenplan voor de invoering van buurtsportcoaches;
  • modellen voor samenwerking in de buurt;
  • diverse samenwerkingsovereenkomsten tussen instellingen met buurtsportcoaches;
  • een overzicht met relevante competenties en
  • een aantal voorbeeldfuncties

Daarnaast geeft de werkgroep een aantal adviezen aan gemeenten, hun lokale partners en andere organisaties die betrokken zijn bij de invoering van de buurtsportcoaches.

Downloads Aan de slag met de buurtsportcoach inclusief handreikingen