Sport en bewegen in de buurt

Lerende Netwerken najaar 2018 in Sittard

Van en met elkaar leren! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit najaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook?

 • Datum: 4 oktober 2018
 • Tijdstip:09:00
 • Locatie:Sportzone Limburg/City Resort Hotel Sittard
 • Adres:Milaanstraat 115
 • Plaats: Sittard

De Lerende Netwerken zullen ditmaal een ochtend beslaan met aansluitend lunch (9.00 - 13.30 uur). Naast een plenair deel (met o.a. de geactualiseerde Bestuurlijke Afspraken over de Brede Regeling Combinatiefuncties), is er keuze uit verschillende workshops en we sluiten af met een heus ´Lagerhuis´.

Let op! Voor Zwolle geldt een afwijkend programma.

Programma*

Vanaf 09.00 uur    Ontvangst
09.30 – 10.00 uur Plenaire opening                            

 • Toelichting geactualiseerde Bestuurlijke Afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties
 • Beroepsvorming buurtsportcoaches

10.00 – 11.15 uur Keuze uit verschillende workshops
11.15 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 12.45 uur Lagerhuis
12.45 – 13.30 uur Lunch en netwerken

*Onder voorbehoud van wijzigingen

Workshops

 • Sport- en spelactiviteiten voor gevluchte kinderen in Nederland, psychosociale ondersteuning door sport, spel en beweging (niet op 1 oktober in Zwolle)
 • Laaggeletterden en inwoners met grote achterstand: hoe bereik ik hen??
  Alleen op: 10 september (Cuijk), 13 september (Nieuwerkerk aan den IJssel), 1 oktober (Zwolle) en 11 oktober (Wormer)
 • Kansen van 50plussport en samenwerking (niet op 1 oktober in Zwolle)
 • Ouderpartnerschap voor buurtsportcoaches
  Alleen op: 24 september (Groningen) en 4 oktober (Sittard)

Kijk in de bijlage voor een uitgebreidere omschrijving van de workshops.

LET OP: aanvullingen in de komende tijd worden op de website gepubliceerd (inclusief programma’s per locatie).

Zwolle
Het lerend netwerk in Zwolle wijkt af van de andere bijeenkomsten. Samen met Sportservice Overijssel, Sportservice Zwolle, Hogeschool Windesheim en de Buursportcoach Academy wordt er inhoud gegeven aan het ochtendprogramma. Aansluitend vindt het festival ‘GO-Overijssel’ plaats.

Bekijk hier het programma voor Zwolle.

Lagerhuis
Het Lagerhuisdebat is misschien wel de allerbekendste debatvorm. Twee rijen van stoelen staan tegenover elkaar. De ene kant is vóór de stelling; de andere kant tegen. Wie het woord wil, staat op. Maar spreken mag pas als de debatleider je het woord geeft. Debatteer mee over stellingen rondom de inclusieve samenleving, vakmanschap en meer!

Meet up Grenzeloos actief (apart opgeven/alleen in Wormer)
Op 11 oktober aanstaande (12.45/13.30 – 16.30 uur) is er een Meet up Grenzeloos actief, aansluitend op de Lerende Netwerkbijeenkomst in Wormer. Het borgen van samenwerken in de regio en de verbinding met andere beleidsterreinen en de samenwerking met professionals, buurtsportcoaches en regiocoaches staan centraal.

Aanmelden
Je kan je inschrijven voor de Lerende Netwerken via het inschrijfformulier. Hier kun je aangeven welke bijeenkomst je bij wilt wonen. Aan je deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding ontvang je uiterlijk een week voor de bijeenkomst het definitieve programma en een routebeschrijving.

Vragen?
Voor vragen kun je contact opnemen met het Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt, 070 – 373 80 53 of info@sportindebuurt.nl.