Sport en bewegen in de buurt

Regionale Lerende Netwerken najaar 2014 in Velsen Zuid

Tijdens de Lerende Netwerken in september en oktober van dit jaar staat de buurtsportcoach centraal. Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de bijeenkomsten op een van de zeven locaties in het land.

  • Datum: 2 oktober 2014
  • Tijdstip:09:30
  • Locatie:Snowplanet
  • Plaats: Velsen Zuid

De Lerende Netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij u niet alleen kennis en ervaring ‘haalt’, maar ook ‘brengt’. 

Voor wie?

Bent u:

•buurtsportcoach, combinatiefunctionaris of coördinator buurtsportcoaches;
•deelnemende gemeente aan de Brede impuls combinatiefuncties (ambtelijk en bestuurlijk);
•betrokken bij de inzet van een buursportcoach of combinatiefunctionaris als lokale samenwerkingspartner uit bijvoorbeeld een van de sectoren zorg & welzijn, buitenschoolse opvang, onderwijs of het bedrijfsleven.

Kom dan naar het lerend netwerk in uw regio! Verschillende landelijke partners, stakeholders en ondersteuners zijn aanwezig om u te voorzien van kennis en advies over de laatste ontwikkelingen.

Side-events

Tijdens de lerende netwerken biedt ZonMw een workshop aan voor de projectleiders Sportimpuls (2012 en 2013) over de eindverantwoording van hun projecten.

Tevens wordt een lunchbijeenkomst voor wethouders georganiseerd. Daarvoor ontvangen zij persoonlijk een uitnodiging.

Programma*

09.30 uur Ontvangst
10.00 – 10.30 uur Keuze uit verschillende lezingen
10.30 – 11.15 uur Plenair, laatste landelijke ontwikkelingen Sport en Bewegen in de Buurt, met
aandacht voor de Kwaliteitsimpuls buurtsportcoaches
11.15 – 12.15 uur Keuze uit verschillende workshops
12.15 – 13.45 uur Lunch en netwerken (ronde tafel gesprekken)
13.45 – 14.15 uur Keuze uit verschillende lezingen
14.15 – 15.15 uur Keuze uit verschillende workshops
15.15 uur Afsluitende borrel

* onder voorbehoud

Bekijk het programma en de inhoud van de verschillende lezingen en workshops.
LET OP: in Utrecht start het programma om 12.00 uur.

Aanmelden

Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u zich toch graag aanmelden voor een van deze ‘Lerende Netwerken’? Neem dan contact op met het Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt, 070 – 373 80 53 of info@sportindebuurt.nl. Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.